Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. C. HOTGHENS 173
«Dutten?» sprak Mooi Heintje »dutten?
//Stille, macts ! een toontje min!
«Dutten! — wacht! — dat most ik schutten,
»Bin ik angders die ik bin.
»'k Heb te lang om Noord en Zuyen
»By den baes te roer estaan,
//'k Heb te veel gesnor van buyen
»Over deuze muts zien gaen.
//'k Zei 't hun ligtelik zoo klaren ,
»Dat ik vlaggen, schut en touw
«/En de maets , die met me varen,
»Vryen zei van dut en rouw ;
»Reeërs (jouwerliefde mien ik ,
»Die van vers op 't kusse vicht!)
'/Wiljer an ? Kedaer , jou dien ik ,
/iJou allienig by dit licht.»
»Weeran, //riepen de matrozen ,
»'t Is een man oft Mouring waer ,»
»En de Reeërs, die hem kozen,
Weeran , 't is dc jonge vaer.»
Heintje peurde strak aan 't stuur, en
Haelde 't anker uit den grond ,
't Scheepje ging door 't zeesop schuren,
Offer Mouring nog aen stond.
Erederik Hendrik , met deze scheepspraat ingenomen, benoemde
den diehter tot zijnen eersten raad en rekenmeester, welke be-
trekking hij ook bij Willem II eu Willem III vervulde, en die,
hoezeer somtijds zeer bezwarend , den dichter geene gelegenheid
tot geleerde uitspanning liet ontbreken.
Een groot deel van zijn leven bragt hij op het buitenverblijf
Hofwijk Aooï, bezong dat lustoord en schreef er zijn een
soort van poëtisch journaal, zijne Zedeprinien , Bibelstof, Spaensche
Wijsheid (of spreekwoorden), Trijntje Cornelis, cen kluchtspel, eene
menigte Snel- en Puntdichten, een boekjen over het Orgelgebruik,
verscheidene Gelegenheidsstukken, Be Zmima^, eenige verzen betref-
fende zijne vrouw en kinderen , — andere betreffende Tesselschade,
en eindelijk eene latijnsehe Autobiographie, en dit alles scherpzin-
nig, kernachtig, geestrijk, met veel afwisseling en vrijheden in
taalgebruik en vorm, waardoor een groot deel zijner dichtwerk«n„