Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
172 2e TIJDVAK : 1584—1702.
bestelling der reeders fde staten) een ander opperhoofd betomen
heeft. AVie hier onder Mouring en Mooi Heintje te verstaan zijn,
zal wel geene aanwijzing behoeven. De woorden luiden aldus:
Mouring, die de vrye sehepen
Van de zevenlandsehe buurt
Veertig jaren , onbegrepen
Onbekropen heeft gestuurd;
Mouring, die ze door de baren
Van zoo menig tegenty
Voor den wind heeft leeren varen,
Al en was 't maer wind op zy.
Mouring , sehipper zonder weerga ,
Die zijn onverwinlijkheid ,
Waer de zon op, waer zy neerga,
Te allen ooren heeft gespreid ;
Mouring, die te zee te naeuw hiel
Voor zijn zeilen en zijn want.
Die de vogelen te gaeuw viel.
Al bezeilde bij maer 't zand. 1).
Mouring was te kooi ekropen,
En de eindelooze slaep
Had zijn wakker oog beslopen
En hem , leeuw, gemaekt tot sehaep,
Reeërs en matrozen riepen:
//Och , de groote schipper ! och !
*AVat zou 't schaen , of wy all' sliepen,
AYaekte schipper Mouring nog!
vSchipper Mouring ! maer je legt er ,
«■Maer je legt er plat' eveld
"Stout verweerden , trotsch bevechter
»Bei te zeewort en te veld!
»Kijk, de takels en de touwen ,
»En de vlaggen en het schut,
//Staen en pruilen in den rouw eu
//Altemalen in den dut.
]) Toespeling op den togt langs het hollandsehe strand, met den zeilwagen
van Simon Stevin,