Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
die here wUle wesen dan
ende andre lieden wille berechten ,
dat hi lere selves vechten
25 jeghen sijn selves overdaet,
ende hi den lechame so beraet,
dat hi hem siue nooddurfte gheve
ende hi in overdaet niet ne leve.»
Spieffhel historiaet.
Dertien jaren na &esi Rijmbijbel, derhalve in 1383, begon Maer-
lant den Spieffhel historiael. Hij was nu te Damme gevestigd;
maar droeg dit werk nogtans aan Ploris V op; want de graaf van
Holland was
»de ghone,
die mi dit dede anevaen.'/
De Spieghel historiael, eene vertaling van den Spectilum Mstoriale,
door 'Vincentius, een predikheeren monnik te Beauvais, vervaar-
digd , liep tot 1250 , maar is niet geheel voorhanden, en zelfs,
voor zoover meu dit werk bezit, slechts ten deele gedrukt. Het
meest belangrijke moet nog volgen; want in deze en soortgelijke
algemeene wereld-kronijkcn is het tafereel der alleroudste ge-
beurtenissen , grootendeels vlugtig, oiniaauwkeurig, verward en
geenszins naar goede bronnen bewerkt. Omtrent latere gebeurte-
nissen daarentegen waren de monniken in de gelegenheid , om
veeltijds goed ondeirigt te wezen, en meu acht hen derhalve
voor bijzonder gewigtig, zoodra zij in het verhaal hun eigen
leeftijd naderen of de gebeurtenissen vermelden, die zij aan-
schouwden.
Aan de hand van Vincentius geeft Maerlant
#van vele historie dat ware,
van alle coninge, die oit waren,
die met ridderliken scaren
die werelt dwongen ende dorvochten,
hoe si hare dine vulbrochten ;
hoe si begonsten , hoe si enden,
hoe si haren viande scenden.» enz.
Verder handelt dit boek