Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 167
op, en vonden bezwaar in eene voorstelling, waarvan bet bovenaard-
sche het tooneel en de opstand der booze engelen de handeling is.
Het treurspel Ludfer, als zoodanig t« doen kennen, kan in
dezen Leiddraad geene plaats hebben ; in zulk een klein boeksken
ontbreekt het daarvoor aan ruimte. Om evenwel over de dich-
terlijke verdiensten dezer tragoedie eenigermate te doen oordeelen,
nemen wij hier een koorzang over ter verheerlijking van God,
door den dichter in zijne wonderschoone voorstelling te pas gebragt.
Rey van, Engelen uit den Ludfer.
»Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijdt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden, zonder tegenwight,
By zich bestaet, geen steun van buiten
Ontleent, maer op zich zeiven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wancken, draeit, en wordt gedreven ,
Om 't een en eenigh middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven ;
De ziel van alles wat ghy kunt
Bevroen, of nimmermeer bevroeden;
Het hart, de bronaer, d'oceaen
En oirsprong van" zoo vele goeden
Als uit hem vloeien , en bestaen
By zijn genade, en alvermogen.
En wijsheit, die hun 't wezen schonck
Uit niet, eer dit in top voltoogen
Palais, der heemlen hemel, blonck;
Daer wy met vleuglen d' oogen decken,
Vooraller glansen Majesteit;
Terwijl we 's hemels lofgalm wecken ,
En vallen, uit eerbiedigheit
Uit vreeze, in zwijm op 't aenzicht neder
Wie is het? noemt, beschrijft ons hem.
Met eene serafyne veder.
Of schort het aan begrijp en stem?
Tegenzang.
Dat 's Godt. Oneindigh eeuwigh wezen
Van alle ding, dat wezen heeft.