Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 165
Leer dan reizen,
Met gepeizen,
Naer paleizen
Uit het slik
Dezer werreld,
Die zoo dwerrelt.
Eeuvpig gaet voor oogenblik.
Joseph in het Hof — in Bothan—in Bgypte, ir^ogie, Geysbrecht
van Amstel, Messalina, Electra.
Behalve Constantijntje verloor Vondel zijne vrouw en doehter, en
zette zich meer en meer aan stiUen en rüstigen arbeid; aan de vertaling
der Ouden, en aan navolgingen in classischeu trant. De eerste vrucht
dier vernieuwde studie was eene overzetting van Grotii latijnsche
tragoedie Sophompaneas of Jozeph in het Hof, die hij door toe-
voeging van Joseph in Bothan en Joseph in Egypte tot eene tri-
logie uitbreidde. Nog schreef hij in dat tijdstip den Geysbrecht
van Amstel, tot opening van den nieuwen amsterdamschen schouw-
burg, eene tragoedie, die, met velerlei gebreken, nogtans een
meesterstuk is en eene onwederstaanbare aantrekkelijkheid be-
houden heeft. Voorts dichtte hij de Messalina, en vertaalde de
Electra van Sophocles, die hij aan Tesselschade heeft opgedragen.
Vondel wordt Roomsch; — Geneesdrank der Geestdryveren, Elf
duizend Maeghden, Gebroeders, Beter en Paulus, Brieven der
Heilige Maeghden, het Eeuwgetyde der Heilige Stede te Am-
sterdam, Kenteeckenen des Afvals, Altaer-geheimenissen , Grotii
Testament, Maria Stuart.
Om Tesselschade te bekoren, zond Vondel haar een Vechtzang,
en ging hoogstwaarschijnlijk met een verliefd oogmerk tot de
katholieke godsdienst over, zonder nogtans zijn doel te bereiken.
Intussehen werd hij , die te voren een groot ijveraar voor de remon-
stranten geweest was, en als Mennoniet tegen Kasper Zwenkvelt den
Geneesdrank der Geestdryveren schreef, van nu af een ijverig vereerder
der alleenzaligmakende kerk. Zijn treurspel, de Elfduizerd Maeghden,
scheen zelfs in het belagchelijke te vallen, en gaf den protestanten
veel aanstoot, een aanstoot, die zelfs door Hooft gedeeld werd,
en door een nieuw treurspel, Be Gebroeders getiteld, en aan den
bijbel ontleend, met geene mogelijkheid kon worden weggenomen.
Vondel toch, wel verre van weder terug te keeren, ging op den
ingeslagen weg hoogmoedig voort, prees den katholieken dichter