Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 163
Ik wensch de goê gemeent
En trouwe burgeryen
Door liefd te zien vereent.
Ik heb van kintsche dagen
De vryheit voorgestreên,
En 't harrenas gedragen
Tot voorstant van 't gemeen:
Noch wil ik 't vaendel zweyen
Van Hollants fieren leen,
En met Oranje mey en
Bedekken wees en weeu.
Ons vyanden braveeren
In 't Westen en in 't Oost;
Maer in den naem des Heeren
Ben ik hun maght getroost.
Mijn vroomheid is gebleken
By Nieupoort in den slagh:
Dat hart leeft onbezweken
In my, gelijk het plagh.
Schept moedt dan, Heeren Staeten,
Uw Veltheer staet bereit,
Die ruiters en soldaten
Weer naer de grenzen leit.
Wat schrikt ge voor of achter ?
'T landt heeft aen d' een zy' duin,
Aen d' andre zy' den wachter,
En schutsheer van de tuin.
Zoo ik met zege keere,
En Spanje dwing tot vree,
Zingt Gode prijs en eere.
Die voor ons vesten strê.
Ik zie alreê na 't vechten
De maegden mijn banier
Ontmoeten, die my vlechten
Den lofkrans van laurier.
Grol, Wezel, 'sHertogenbosch, Maastricht vielen allen den
prins in handen, en waren even zoo vele victoriën voor Vondel,