Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 2e tijdvak: 1584—1702.
Smout afzetten, over welke gebeurtenis de dichter zich weder
allerluidruchtigst deed hooren in den Blixem der N. Holl. Synode.
De bekende regels op Vossius, wij bedoelen het bijschrift op
zijne afbeelding, door Sandrart geschilderd, vindt hier nogmaals
eene plaats.
//Laet sestigh winters vry dat vossenhooft besneeuwen,
Noch gryzer is het brein dan 't gryze hair op 't hooft.
Dat brein heeft heughenis van meer dan vyftigh eeuwen
En al haer wetenschap. In boecken afgeslooft,
Sandrart, beschans hem niet met boecken en met blaren,
Al wat in boecken steekt is in dat hooft gevaren.
Lofdichten op 'Frederik Hendrik.
Grol, Wezel, 's Hertogenbosch, Maastricht, Gust. Adolf, Rijnstroom.
Schier gelijktijdig met Vondels hekelschriften, verschenen zijne
lofdichten op Erederik Hendrik, dien men, in het belang der re-
monstrantsche partij, zoo veel mogelijk zocht te vleijen.
Reeds bij zijne komst aan de regering, had Vondel hem eene
Begroetenis gezonden, en naauwelijks zag Willem II het eerste
licht, of de amsterdamsche dichter, die hem later zoo zeer ver-
guisde, klepte aanstonds de Geboorteklok. Toen voorts Erederik
Hendrik te veld ging, zong hij een Princeliedt, op de wijze
van Wilhelmus.
Frince-Liedt.
Erederik van Nassouwe
Ben ik vroom Hollandsch bloet.
Mijn vaderlandt getrouwe
Met leven, lijf en goet:
Een Prince van Oranje,
Door wapenen vermaert:
Voor Oostenrijk noch Spanje
En ben ik niet vervaert.
'S landts rechten en vryheden
Ik helpen zal in zwang;
In geen vereende steden
Gewetens felle dwang
Of tyrannye lyen.