Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 2e TIJDVAK : 1584—1702.
»Die zorgt en waekt, en slaeft en ploegt en zwoegt en zweet.
Ter oirbaer van het lant een lastig ambt bekleet.
En waent de mensehen aen zijn vroomheit te verbinden ,
Zal zich te jammerlijk in 't end bedrogen vinden
Van 't wispeltnurig volk, dat, veel te los van hooft,
Genoten dienst vergeet, en 't ergste liefst gelooft.
Wat dorperheit is dit, onedele gemeente!
Wat bitse nijt verteert het merg in uw gebeente !
Wat dolheit voert u aen, dat ghy uw heeren hoont
En met zoo valseh een munt uw trouwste vaders loont!
O reukelooze sehaer tre voort uit alle steden:
Beklaeg, beschuldig ons ter vierschaer van de reden:
Zet uw bewyzen op, daer geit bescheit en blijk ,
Opdat rechtvaerdigheit een billijk vonnis strijk.»
Faskmllen-Oorlog, Be Rommelpot, enz.
Harpoen, Roskam.
Vondel had niet alleen prins Maurits, maar Bogerman, den presi-
dent der synode, naar de kroon gestoken. De dichter werd dus be-
boet, wat hem nog heviger maakte, en ten gevolge had, dat hij door
Hendrik Hooft, broeder van den drossaard, en Daniël Mostert,
secretaris der stad, in een paskwillen-oorlog tegen de ortho-
doxen gemengd raakte. Laurens Reael had reeds een voor-
beeld gegeven met zijn 01 is ie Mensch eilacie. Mostert, van
wien men een treurspel Mariane bezat, gaf toen de kleine
satire op de Hageloopers ; Hendrik Hooft eene dergelijke op Jan
Willemsz. Bogaert, en eindelijk Vondel zijn overklnehtigen, maar
groven en lasterlijken Rommelpot, ter bespotting van al de amster-
damsehe predikanten, met uitzondering van een eenigen, die mil-
der beginsels was toegedaan.
Tegen het leerstuk der voorbeschikking verscheen het Becretum
horibile van Vondel; voorts bespotte hij Schout Bont, schreef een Boeren
Catechismus, Medaille voor de Kettermeesters, Papierengeld, ver-
scheidene stukjens op Oldenbameveld, en een paar uitvoerige
schimpdichten met het opschrift Roskam en Harpoen, waarin
hij, naar het voorbeeld der classische dichters, de gebreken van
zijn tijd op meer ernstige wijze ten toon stelt;
Zoo als in den Roskam, aan P. C. Hooft, waar hij zegt:
»Hoe komt doorluchte Drost, dat elk van godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met dezen naem verbloemt
Als waer die zaek in schijn en tongeklank gelegen ?