Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOLLANDSCHE DICHTEES. J. V. D. VONDEL. 159
De tabbert, ick beken 't, is eerlijck,
En 't kusssen deftigh en raetsbeerlijk;
Maer och, wat is 't een lastigh pack!
Wat moeite nestelt onder 't dack,
Daer ieder vlamt op hoogher stoelen,
En allerley gebreken woelen !
Dien ramp vermijt mijn burgherboer.
Hy drinkt uit gout noch parlemoer
Geen akonijt, noch spogh van draecken,
't Welck 't hart de ziel doet quynend braecken.
Ooek schuilt hy voor de ponjaerts vry
Die, achter een tapissery.
Den man van staet het lijf ontzeggen,
En zynen voorspoet laegen leggen.
Geene vreeze maeekt hem 't leven zuur
De gunst des volx, dat, wispeltuur
En wuft, nu streelt, nu steeekt zijn heeren,
Hy zonder hartzeer, magh ontbeeren.
Hy wort van 't bed niet opgeklopt
Half suizebollend: noch men stopt
Zijn hant vroegh morgens niet vol schriften.
Men zal zijn' ommegang niet ziften.
Zijn huisgoón niemants wrock bespiet.
Men mat hem door veel aenspraex niet,
Daer hy beschanst zit met papieren,
Die door de slaefsche zinnen zwieren.
Hy ziddert niet voor 's priesters stem,
Die al zijn vuilnis vaegt aen hem,
Zijn' lantsheer schelt zoo bits en snoode,
En veinst zich Godts gezant en bode.
Door zoo veel klippen en gevaers,
Door 't onweer dat de wiehelaers.
En laster tongen weeken stedes,
Drijft d' afgeslaefde Palamedes.
Men ziet 's mans schipbrenck te gemoet.
Ten zy Neptuin zijn wettigh bloet.
Verschoone, en, aengebeên om bystant,
Dees zee bezadig' met den drytant.
Vooral de alleenspraak , waarmede de Palamedes (Oldenbarneveld)
het treurspel opent, is ongemeen krachtig en dichterlijk. Zij
begint aldus: