Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 2e tijdvak : 1584—1702.
Daer mofgendau, als perlen, leit
By druppels hier en daer gespreit,
Op roozebladen, versch ontloocken:
Wanneer zich opdoen duizent roken.
En duizent kleuren, voor het oogh.
Van bloemen, als een regenboogh.
Als Iris bruitlofskleet geweven,
Een schüdery, vol geest, en leven.
Hy plant, hy poot, of hy verzet.
Belaagt de voglen raet zijn net;
Of overleenende met yver.
Treckt spartelvissch en uit den vyver.
Met zijn geboge hengelroe:
Of is hy zulcke spelen moê,
Hy spant zijn paerden in, voor 't daegen ,
En gaet met honden 't knijn belaegen:
Of rijdt, by klaeren zonneschijn.
Door wegen , die gestrengelt zijn
Als voormaels der Kretenzen doolhof;
Hier bloeit een afgetuinde koolhof.
Daer lacht een beemt, een klaverwey,
Omcingelt met een boomenrey.
Men melckt der koeien uiers wacker:
Hier zwoeght en ploeght men op den acker.
En ginder hoopt men op 't gewas:
Daer zaeit men boekweit; ginder vlas:
Hier groeit en bloeit het weejigh koren,
Omheint met steeckelige doren :
ti Daar spoeit een speeljacht over 't meer:
Hier rookt een dorrep; ginder veer
Wil in 't verschiet een slot verflaeuwen,
En hooger op 't geberghte blaeuvren.
Verr' dwaelt hy van dit leven af
Dien d' onrust nagaet tot in 't graf.
En lot den avont, van den morgen ,
Geknaegt, geplaeght wort van de zorgen.
De zorgh, die ninuner rusten laet
Den slaef van eeneu vryen staet,
Die tot geraeene best zal raemen.
Verbinden zoo veel hoofden l' zaemen;
Hy wort gebeten van den nijt,
Hoe vroom en eerlyok by zich quyt.