Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
hollANDSCHE dichteEs. j. v. d. vondel. 157
LoUandsche en nationale, waarin bijv. Cats uitmuntte, verloren ging.
Zooais van zelf spreekt, kon Vondel aan de zijde der Armi-
nianen geen bewonderaar blijven van den prins, en moest
zich natuurlijkerwijze laten opwinden tegen de regters, die over
Oldenbarneveld gezeten, en tegen de godgeleerden, die de remon-
strantsche stellingen veroordeeld hadden.
Vau daar zijn Palamedes, tijdens het overlijden van Maurits
voltooid, en die, wat vorm en inkleeding betreft, zoo geheel
naar het voorbeeld der ouden gevolgd, tevens zoo hevig, zoo
scherp* en zoo bitter is.
Eene der schoonste en min aanstootelijke plaatsen laten wij hier
volgen:
Rey van Euhe'érs vit den Palamedes.
Het dun gezaeit gestarnt versehiedt
Zijn' glans, en gloeit zoo vierigh niet.
De schaduwe is aen 't overleenen
De morgenstar drijft voor zich heeuen
De benden van het hemelsch heir.
De voerman van den grooten Beir,
Op dat hy zyne beurt verwissel',
Vlught heen met omgekeerden dissel.
De goude Titan rijst alree, •
Met blaeuwe paerden uit der zee.
En schittert over boseh en duinen.
En Idaes bladerrijcke kruinen.
O wellekoome morgenstont,
Ghy voert hem spelen in den mont
Van eindelooze zaligheden,
Die, lustigh rustigh, wel te vreden.
Beschouwt al wat natuur ons geeft;
Wat schoonheid in haer aenschijn zweeft;
Wat Godtlijck wort, door al haer leden,
Van 't diep verwondren aengebeden.
Die in een liefelij cke streeck,
Bij 't ruischen van een klaere beeek
Zijn lanthuis sticht, en ackerwoning.
Wat is dat een gezegent Koning!
Die nimmer vlamt op ydle lof
En zyne lusten met zijn' hof
Bepaelt, en indrinckt met zijne ooren
Den Voglenzang, die zich laet hooren,
LEIDDKAAD TOT DE GESCH. DER NEDEKL, LETTERK. IL 14
i