Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 2e tijdvak : 1584—1702.
schier al die fraaije gelegenheidsstukken, welke in zijn Mengel-
diehi en Bijschriften werden opgenomen.
Zoo onder andere zijne Lofspraak Op het Twaalfjarig Bestandt.
Gewis, het was toen nog geen tijd van standbeelden; Hooft
dacht cr echter aan Maurits een toe. Het zoude vrede worden,
zeide hij, en »gij. Vulkaan! geraakt dan buiten werk ; uw ambacht zal
ledigh en uw konstc stilstaan, doch zijt daarover niet bekommerd,//
»Ik weet uw tijdverdrijf. In plaats van roers en speren,
En helmen gladt, gewoon uw winkel te stoffeeren.
Smeedt een Colos vau goudt, zoo grof en hoogh, dat hy
Halfwassen, van het hof de Vijver overschry.
Dan, vol rusting dek d'aanzienelijke leden,
Gemaalt met Sloten vol en met verwonnen Steden,
Daar mateloose moeite en tijdt in zij gespilt.
En drijft de groote slagh van Vlaandren in den schildt.
Daar ghy dit opschrift om zult stellen met uw handen,
Beschermer van de Vrije Vereende Nederlanden.
En als het zware werk voltooit is tot den top,
Zoo zet er 't hooft van 't Hooft des huys van Nassau op.»
Een weinig verder op den Colossus terugkomende, zegt de dichter:
»De wijze vaders door lange' oeffening ervaren.
Die geenen kommer, moeite, noch zware kosten sparen.
Maar waken dagh en nacht, met hart, zin en verstandt,
Zorghvuldelijk bedacht voor 't liefste vaderland.
Waarvan zy het bestuur met rijpe reden mennen;
Die grootelijks van hem haar vryheidt waardt erkennen,
In haar gemoeden vol van heete dankbaarheidt,
Hem hebben dus een beeldt te rechten toegeleidt.
Maar, overmits het van geen menschen waar de smeden,
Zij u, ó Godt des vyers, dit werrek aan besteden.
Zoo 'tte vergelden is met offer en met eer;
En wenschen dat uw tong 't volmaakte zoo bezweer;
Dat, of de weerelt smolt door 's Opper-Godts vergrammen,
Het zelve niet en werdt verovert door de vlammen.
Dan zoo de noodt, die 't al verkeert, u dit verbiedt,
Het zal daar even wel om achterblijven luet:
Maar wy en ons geslacht, die zullen t' allen dagen
Zoodanigh heerlijk beeldt in onz' gedachten dragen.
En vieren in onz' hart met dank en lof alzins,
De weldaadt en de deughdt van den Nassauschen Prins.»