Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
holl. dichteks. p. c. hooft. 153
Zij gaan op reis. Zij zijn weldra aan de grenzen van het
gebied der Katten , en hier, waar een ieder zich vrij gevoelt,
onderwerpen zich allen aan het gezag van koning Baeto.
Ware-Nar.
Zoo verheven als men het treurspel opvatte, zoo plat begreep
men het blijspel. De rederijkers noemden het eene zotte Muite, en
kozen hunne onderwerpen uit de Chroniques scandaleuses van het
burgerlijk leven. Zij behandelden hunne onderwerpen luimig en
geestig genoeg, maar bezigden daarbij geen ander zout, dan het-
geen in de keuken gebruikt wordt. De Romeinen, die nu in alles
onze meesters moesten worden, hadden insgelijks hunne blijspelen
met platheden overladen, en zich over eerbaarheid en goede
smaak weinig bekommerd.
Evenwel hnnne bewerking leverde steeds een goed geheel;
hunne karakters waren krachtiger en naauwkeuriger geteekend ;
hunne handeling was eenvoudiger, en hunne zarnenpraken veel le-
vendiger en natuurlijker dan bij ons.
Navolging moest dus eenige verbetering aanbrengen, en deed
het inderdaad; vooral eene overzetting, zoo als de "Ware-narvan
Hooft, naar de Aulularia van Plautus gevolgd, was een goed
voorbeeld, te meer daar hij het tooneel , dat de romeinsche dichter
te Athene geplaatst had, naar Amsterdam overbragten aan de hand
van zijn voorganger, ons een hollandschen Vrek voor oogen stelde,
te midden van hollandsehe karakters , uit het begin der 17« eeuw.
Mengeldicht.
Had Hooft, die de volkstaal volkomen meester was, zich
aan het tooneeldicht gehouden, hij zou met zijne meerdere be-
schaving en waarnemenden geest den grondslag gelegd hebben
van het nationaal blijspel der uieuwere letterkunde; doch de
drost van Muiden gevoelde hooger roeping. Hij kon, als zoo vele
anderen na hem, wel eenige oogenblikken afzonderen, om een
enkel tooneelstuk na te schetsen, doch wilde aan de dramatische
kunst zijn leven niet ten beste geven, en kwam dus in dit opzigt
niet verder dan een dilettant het brengen kan.
Hooft, wij hebben het hier boven reeds gezegd , werd lang-
zamerhand een ernstig man, zat in Tacitus verdiept, en versneed
zijne poëtische veder, om daarmede een deel der geschiedenis
van Italië, van Frankrijk en van het vaderland te boek te stel-
len. Tusschen beiden zong hij nog dikwijls een lied, en dichtte