Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 2e tijdvak : 1584—1702.
Hier gaat de deirne vol van vrees,
Der wereldt onverzoolit, de wees
Onmondigh, voor zijn' vooghden heen.
Hier strekt de stok het derde been
Den ouden man, die niet als slaaf
Gezint te vaaren is te graat.
Zoo groen is 't hart in dorre borst,
Dat onverzaadt naa vryheidt dorst.
Hier scheiden d'ouders van hun kindt,
'T welk eedt in 's Konings dienst verblindt.
De broeder van de zuster spreidt,
De vriend van oude kennis scheidt.
De burger huis en hof verlaat:
De Heer zijn ampt: de Vorst zijn' staa',;
£n sleept zijn' zoon tweejarigh met.
Onschuldig balling! dien de wet.
Al had hy schnldt, verschoonen zouw.
Nu blijkt het, dat wij t'onrecht rouw
Bedreven om de helden groot,
Die aan een' loffelijke doodt
Geraakt zijn door huns vyands weer.
Gelukkigh driemaal, dien een' speer ,
Met yzre punt, oft houten staf.
Door 't vuur geseharpt, in 't veiligh graf
Geborgen Keeft voor all' ellendt.
U lieden is het onbekent,
Hoe bitter dat de keure zy
Van ballingschap oft slaverny.
Wij trekken in een ommering
Van droefheidt en bekommering;
Angstvalligh zelf, angstjagend aan
'T volk daar wy zullen nederslaan.
Waarheen? — Baeto weet het niet; maar de geest zijner ver-
storvene gade komt het hem aanwijzen. Er is eene ledige plaats
tusschen den Oceaan, de Maas en den Eijn, en
»Daar zult gy stichten volk bequaam,
Om alle eenwen door te duren:
Baetauwers eerst zal zijn hunn' naam,
Hollanders naa, met hunn' gebuuren:
Hetwelk in vreede, en iu oorlogh, in al
Uitmunten zal.»