Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
150 2e tudak : 1584—1702.
aan velerlei misdaad seliuldig, naar verdienste gestraft is; maar
toch de edelen hebben hun goed regt tot onregt gemaakt, en
de verdeeldheid, waaraan geen einde te voorzien is, zal het
vaderland verscheuren.
Om nu van deze voorstelling tot een bevredigend slot te komen,
laat de dichter zijn stroomgod verschijnen, en het stuk eindigt zoo,
als hier boven gezegd is.
Historische misvattingen, ook in de toespraak en voorspelling
vau de Vecht, «de geest en godheid van de stroomen//, gaan wij
stilzwijgend voorbij. De kritiek mag er haar hart aan ophalen,
zoo zij slechts ten laatste erkent, dat Hooft, ondauks zijne ge-
breken, een dichter was van den eersten rang.
Baeto.
Het treurspel Baeto is de aanschouwelijke voorstelling eener
sage, betreffende den oorsprong der Batavieren, die, onder het
geleide van zekeren vorst Baeto, den vaderlandsehen bodem zou-
den bevolkt hebben.
Hooft maakt van dezen mythischen held een kroonprins der
Katten, en stelt het tooneel aan het hof van koning Katmeer,
waar de jonge vorst, met Rycheldin gehuwd, ten doel is van
dagehjksche kwelling, hem en zijne echtgenoot door eene boos-
aardige stiefmoeder aangedaan.
Deze is Peuta genaamd, en staat onhistorisch en onwaarschijnlijk
genoeg met Proserpina, Medea en Circe in verband. Aldus ge-
holpen, wil zij, op vrij zonderlinge wijze, haar zoon en dochter
om het leven brengen , en slaagt ten deele. Door een betooverden
toppet vliegt het haar van Rycheldin in brand, en zij sterft. Baeto
moest, door een betooverden hoed , in dcnzelfden oogenblik ge-
troffen worden; doch hij draalde dien op te zetten, en ontkwam
de strikken, door Penta en de drie godinnen gespannen. Baeto
grijpt nu naar het staal, vereenigt zijn aanhang, vindt steun bij
de goden, en houdt het hof raet de wapenen bezet.
Penta wordt door hoop en vrees geslingerd, en braakt eene
vervloeking uit over hare vijanden, die, als de taal der wanhoop
beschouwd, wel onbehagelijk, maar niet ondichterlijk is. Een
draak vliegt naar haar toe: waar het ondier heen zweeft, ver-
welken de kruiden; maar die draak brengt haar de troostrijke
tijding, dat Baeto geen strijd zoekt tegen 's konings huis, en
zich raet de zijnen zal verwijderen.
Te midden van al die ongerijmdheden, men vergete het niet,
schittert de poëzij in meer dan ééne opvatting, en daarenboven