Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 Ie TIJDVAK : 1584—1702.
Als van den hemel valt de sneeuw, en smelt in 't slijk.
Gaat heen, vertrouwt het luk. My , dien, met feesUg\i groeien,
De morgen annebad, en d'avond trad met voeten.
Maar hoe doch ? Ay ik dool, mijn scheut begon veel eer ,
Aan 't vallen was ik lang, maar gist'ren quam ik neet.
O vlaaister vyaudin, toen ghy 'l onlijdzaam razen,
Met giftighe oogen, my teu aadren in quaamt blazen,
Dat greep my aan, gelijk, door de gebete wondt,
Zijn' schennis schiet het schuim van eenen duWen \iondt,
En ongenadigk woedt op al de Veèu verwounen.
Toen stiet mijn juk zijn kruin: toen -viel ik: toenbegomeïi
Te wankelen mijn staat, te waggelen miin.' kroon.
Toen zweeken onder my de stijlen vau mijn' tWoou.
O valsclie vrouw, hoe dier staat my uw loos aausdiouweul
Hoe dier uw' lusten l och wat komt'er ramps door vrowen,
Dat geblankette quaadt l Ty dat ik, ter begeert
Van uw vermetelbeidt, d'eerwaardigb' belo omteert!
Daar 't zoo beder&ijk in bestier van alle staten
Is, zonder eers genot, d'eerwaardigen te laten.
Wat ging my aan? 'ken vreet, 't vernuft was slinks en krom:
Een avereclitsen vregli mijn' zinnen sloegen om.
Nu is 'tte laat. O man, onzalighste nv?er tijden\
Wat zal ik! wakker zijQ, noclit slapen kan ik li^deïi:
Vol kommers 'twaaken is, de slaap vol ankst eu stia^,
Elleud, wordt ghy niet mat, zoo mat my \iaastig\i aL
Terwijl men den graaf wegvoert, Ireden de amsteïda\'nsc\\e
Jöfferen op, en bezingen het loffelijke van dit onloMi^k
in deze wooiden:
Den openbaren Dwingeland,
Met raoedt te bieden ^vedexstandt,
En op de harssenpan Ie treeden-,
Om, met liet storten van zi]n bloedt.
Den vaderlande ^twaardste goedt,
De gulde vrylieidt te beteeden;
Dat is, van onwdeï liexkoomst wi]dt,
Ey d^aldertreffelijkste alti]dt
Beloont met eerebeelden dankli^k.
Die roem is uitgeWazeu, met
Geleertlieidts beldere tiompet,
Ia sckift, en dictóen OMeTgantlijk.
De lofkrans groenens nimmer moe,