Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
holl. dichteEs. F. c. hooft, 145
Dorilea geraakt vervolgens met den herder Daifilo in gesprek
'over de liefde. Granida, eene koningsdochter, is ter jagt, en komt
eene teug water vragen, die haar door Daifilo gegeven wordt.Dat
oogenblik beslist over beider lot; zij zijn met den eersten aanblik
op elkander verliefd , en storten zich in eene zee van verdrietelijk-
heden , zoodat de gewensehte haven niet dan met veel moeite be-
reikt wordt.
Slechts één tooneel willen wij hier overnemen, en geven het,
als proeve eener zedebeschrijving, in den vorm eener zamenspraak ;
wij bedoelen het gesprek tusschen Dorilea en Daifilo, die nu ten
gevalle van Granida in dienst wil treden van het hof. Dorilea,
de schoone herderin uit het boschjen van daar straks, keert dat
voornemen af en zegt:
Daifilo, beidt wat, hoe?
'T en gaat ten hoof niet toe
Gelijk ghy u laat veurstaan.
En wilt zoo licht niet deurgaan
Met dat u wel gevalt.
Hoort hoe Palemon kalt,
Die zeidt dat hy verdoorde,
Toen hem de lust bekoorde
Van 't hof te volgen, hy
Meend' eeveneens als ghy,
Dat heusheidt zoet van zeede,
Dat vrundschap, weelde meede
Daar was in overvloed ,
Gelijk de rijkdom doet.
Daifilo.
En als hy 'tquam te proeven?
Dorilea.
Toen vandt hy met bedroeven,
Dat daar die dingen zijn
Niet anders dan in schijn.
Wat snevel (zeit by) och ! was 't voor mijn groene jaaren ,
Als ik mijn zoete buurt en vryheidt zoo liet vaaren!
En dienen ging ten hoof'; ik meende 't was al klaar
Goudt dat'er blonk: maar 't is een momraevollik daar;
Het aanschijn vol zachtmoedigheidts,
'T gemoedt vol felle woedigheidts;
Eeu minnelijk gelaat,
'T hart vol van nijdt cn haat:
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DEK NEDERL, LETTERK. II. 13