Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VLAAMSCHE DICHTEBS IN N. NEDEKLAND. I4l
Hoe menig afgestorven wicht
(Zoo yeder kan getnygen)
Noch aen zijn moeders borsten ligt
En schijnt die noch te suygen,
Zij, doot en stijf.
Schijnt noch haer lijf
Naer 'tkint te willen bnygen.
De Spaensche Trouw schetst de dichter met deze woorden:
Gelooft den wankelbaren wint.
Gelooft een ongestadig kint,
Gelooft Neptnni baren.
Gelooft het ijs, gelooft de maen,
Maer wacht u op de lien te staen.
Die nooyt getrouw en waren.
Zy hebben uit haer moeders borst,
Verzadende den eersten dorst,
Meyneedigheidt gesogen.
Daar door is menig edel lant
Van volck berooft, verwoest, verbrant.
En onder 't jok gebogen.
De sneeu sal sonder kouwe sijn,
De somer zonder sonneschijn.
De wolckcn sonder dryven,
De hooge duynen sonder sant,
Dc heete vlamme sondcr brandt.
Eer Spaensche Trou zal blijven.
In 1626 werd Zevecotius hoogleeraar aan de harderwijksche
academie, en was er eenigzins minder stijf dan zijne ambt-
genooten, maar ging toch, onder den druk der schoolsche
wijsheid , voor de meer levende litteratuur des volks van lieverlede
verloren.
Kasper van Baerte.
Antw. 1584. — Amsterd. 1648.
ïe Antwerpen geboren,. was Kasper van Baerlc, doorgaans
Barlaeus genaamd, ter zake van het geloof met zijne ouders
laar Holland gekomen, en genoot er eene gereformeerde en
;elecrde opvoeding. Hij was eenigen tijd predikant te Nieuwe