Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteren. j. v. »1aerlant. 25
hoe men nu die dinc sal keren.
Noch versmaden noch verhaten 1)
ne sullen se nemraermeer den maten; 2)
want menich word in sijn leven
10 van cleinre dinc hoghe verheven;
ende dan so mach hi beraden 3)
lichtelike vele scaden.
Heren ne sullen altoos niet breken
dat si beloven ende spreken.
15 Die trouwe breken sijn keytiven, 4)
si slachten den ghemenen wiven.
Men sal trouwelic in allen hoven,
houden, dat men sal beloven;
want quade oude 5) volghet ontrouwe:
20 ende al mach men somwile scouwen
somich vordeel in bedrieghen,
nochtan marct wel, dat dit lieghen.
al te quaden ende eoemt ,
en vïde soos volghet, wardt verdoemt.
25 "Van trouwe eoemt, als wijt vernamen,
dat die liede wonen te samen.
Trouwe hevet ghemaect die steden;
trouwe houdt die menichte in vreden;
trouwe maect die heren waerdt; 6)
30 trouwe houdt vasten onvervaert. 7)
Drijf die trouwe uut 8) erdrike
so est 't volc beesten ghelike.
Lands here houdt dan dine trouwe,
ende dijn beloven dat bescouwe; 9)
35 ende al ware dijn beloven swaer,
houdt emmer vaste, al gaet di naer.v
Nog wordt den vorsten voorgehouden, dat zij scholen moeten
oprigten en de geestelijken eerbiedigen.
1) Verhaten, minachten. 2) Mate, geringe. 3) Beraden, overleggen. De rin
is: »'hij moet door overleg vele schade voorkomen.'/ 4) Keytiven, zwakken,
ellendigen; vergelijk bladz. 14-., noot 3. 5) Oude, ouderdom. 6) Waerdt,
waardig. 7j Onvervaert, onbevreesd. 8) uu is ui, tweeklank; dus geen
lange u (ue) zoo als ïiwuer. Bescouwe ^ indachtig zijn, overwegen. Let op
dijn in dezen, en dïne in den voorgaanden regel, dat is uw, uwe.
LEIDDRAAD TOT DE GESCH. DER NEDERL. LETTERK. 3