Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
306 2e tijdvak : 1584—1702.
diehter, wiens Spiegel en Oeäenkhoehen nogtans voor de kennis
van zijn tijdvak niet onbelangrijk zijn — in den Spiegel handelt
hij, speelsgewijs, over liefde, barmhartigheid, hoogmoed, getrouw-
heid, eerbaarheid, enz.; in de Gedenkboeken geeft hij zestooneel-
stukken tegen de Spanjaarden, en voor de prinsen van Oranje eeu-
welyck te onthouden Beleg van Leyden, Moord van Willem leaz.
Baniël Heinsius.
Daniël Heinsius werd te Gent in 1580 geboren, en genoot
zijne geleerde opvoeding te Franeker en te Leiden. Hij muntte
uit in alle soorten van classisehe studiën; maar reeds in zijne
vroegste jeugd schreef hij hollandsche verzen, en dichtte ver-
volgens een bundel Minnerijrapjens , dien hij te Leiden, onderden
verdichten naam vau Theocritus a Ganda, in het licht gaf, 1615.
Voorts schreef hij Emblemata amatoria, Cupidoos Ambacht. Toen
die dichtstukjens nog in handschrift rondliepen, en Heinsius er
cen heldenzang bijvoegde, op den dood en de victorie van Heems-
kerk, bij Gibraltar gesneuveld, trof dit de aandacht van Janus
Douza, destijds curator der leidsche hoogesehool, cn groot be-
wonderaar van mythologische versieringen. Heinsius was vol
van deze classisehe sieraden, cn bragt ze zelfs in zijn Dood-
en Victoriezang op Heemskerk te pas. De admiraal, zoo zong
hij, stond wakker op zijn post.
//Gelyck de dolle Mars, de breker van de steden.
Eer Tydei groote soon quam tegen hem gereden ,
Stond boven op syn koets, gewapent, en soo vast
Als eenen stalen muyr: soo stont' hy voor de raast.
Het sweert was in de vuyst, het lichaem was omgoten
I Van yser en metael, en rondom toegesloten,
Het hert sprauck uyt het lyf en overliep hem schier,
Syn aensicht was vol moedt, syn oogen vol van vier,
Soo stont hy sonder vrees.»
In de beschrijving van den slag heet het, dat Heemskerk de
matrozen zijne bevelen zag uitvoeren.
»En in Neptunus baen staen kaetsen ende spelen ,
Met ballen van metael, die vlogen alsoo dick
Als haghel en als sneeu, en maeckten groote schrick ;
De donder met gcweldt quam breken door de baren.
Of Jupiter selfs hadd' op 't water komen varen,
Gewapent met de vlam, die Brontes moedernaeckt,