Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PSALMEN EN GODSD. GEZANG. 133
Bord recht.
Soortgelijke feestliederen, als Stalpaert van der Wiele voor de
katholieken, gaf Bernardus van Pandelaert voor de gereformeerden.
Hij hoorde te Dordreeht te huis; maar zijne Hymni of Lof-
zangen op de Christelijke Feestdagen werden te Utreeht, 1640,
gedrukt.
Samuel van Hoogstraten volgde eerlang met zijn Oouden Sehalmey
klinkende van heilige Gezangen, enz., Dordrecht, 1652; zoomede
Pieter van Bracht met Het Gouden Orgel, geluit makende van Gods
en Christus eer, enz. Bordr. 1652; eindehjk Pranyois van
Hoogstraten, broeder van Samuël, met Bedezangen en Stichtelijke
Liederen, die echter niet veel dichterlijke waarde hadden.
Zeeland.
Te midden van al die Psalmen en stichtelijke dichters blcef
Datheen de man der kerk en des volks. Alleen zijne overzetting
van den heiligen bundel werd algemeen gebruikt.
Antonis de Hubert, raad en schepen der stad Zierikzee, be-
proefde eene betere Be Psalmen des Propheten Bavids,
en vond bij deskundigen veel goedkeuring ; doch daar bleef het
bij. Eene overzetting in rijmlooze verzen van Johan de Brune
viel geheel niet in den smaak.
Spaansehe Nederlanden.
Antwerpen.
Een schat van geestelijke liedekens werd in Antwerpen gedrukt,
zoo als Ben Bloempot der Gheestelycker Liedekens van G. de
Goster, Het Nieuw Groot Gheestelyck Liedtboeck van Nicol. Jansen,
Be Lusthof der Christelyke Leering beplant met gheestelycke Lie-
dekens, door Benedictus van Haeften, Het Antwerps Lusthof ken,
door Gerard van Wolschaten, het Hemels Nachtegaelken van
Joannes de Lixbona, Ben Gheestelycke Leeuweriker van St. Guil.
Bolognino, Be Singende Swaen van Guil. de Swaen, waarbij
vooral in aanmerking moet komen Ben Psalter der H. Maghet
Maria, van Willem van Spoelberch.
Eene menigte zangbundel^ens van onbekende verzamelaars zag
tevens het licht.
Brussel. Leuven. Brugge. Gent.
Brussel en Leuven hadden dergelijke verzamelingen, onder
welke Bet Cyterken van Jesus en den Lieffelycken Paradijs voghel
leiddraad tot de gesch. der nederl. letterk. 11. 12
i