Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
En licht van zelfs slaat tot eilend ,
Maakt hij sich dubbel suur.
'T vee wordt ontzielt, sijn eynd is snel,
En sijn doodspijn-niet groot:
De menseh, door menig ziel-gequel,
Sterft meer dan eenen dood.
Ach! had de menseh (soo waar sijn stand
Vol hert- en sinnen-vreugd)
Of, sonder deugden, min verstand,
Of, bij 't verstand, meer deugd !
Ach! waren alle menschen wijs.
En wilden daar bij wel!
De aard' waar haar een paradijs.
Nu is se meest een hel.
Joannes Sis van Chandelcer, koopman in droogerijen te Am-
sterdam, maar met de doode talen bekend, bewerkte eene Psalm-
berijming , die in 1674 in het licht verscheen, en in 1690, verbeterd
en geheel op noten gedrukt, andermaal werd uitgegeven. Zijne
overige Po'ésy is in 1657 gedrukt.
Van M. de Brauwer heeft men Schalmey of geestel. Liedehens;
van andere min bekende, deels ook ongenoemde dichters, ver-
scheiden geestehjke liedboekjens.
Haarlem, Alkmaar, de Rijp, Hoorn, BnkJmizen hadden alle hunne
stichtelijke zangers. Onder deze moet insgelijks genoemd worden
Hendrik Bruno, conrector te Hoorn, van wien eene Psalmberijming
bestaat. Hij vertaalde ook de Herderskouten van Virgilius, en
dichtte een Treurspel Thomas Morus. Zijn Mengelmoes van verseheyde
Gedichten, 1666, is grootendeels van zeer dartelen inhoud.
Claes Jacobsz. Wits en Cornelis Pietersz, Biens, beiden van
Enkhuizen, bleven zich meer gelijk, en schreven stichtelijke
liederen van zeer zangerigen en tevens zeer orthodoxen aard.
Leiden, '5 Gravenhage, Delft,
Te Leiden berijmde Jacob Cools of Colins een paar Psalmen,
164-1, en sprak men somtijds van M. van Roesbrngge, die
reeds in 1609 met Liederen en Exempelen des Geloofs voor den
dag kwam.