Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POëzlJ-EEDERIJKEKS. VOKKSZANGEES. 127
Uit 's Gravenhage een Uaegsche Nachtegael, en, uit Uelft, Een
kort Verhael van de vrome heldendaden der Vijf Vaderen des vader-
lands van A. Boot,— waar achter een merkwaardig lAedt op de
Verlossingh van Engelandt, 1689.
Dordrecht.
In Dordrecht zongen Johan de Witt, Matthijs van Muylwijk,
Willem van Bleyenburg, Govert van Slingeland, Joh. van Some-
ren, Roemer van AVesel, die allen eene bijdrage leverden in de
Bordtsche Kraam.
A. Aartsen Flater gaf toen Bordrechts Lijstertje, en Cornelis
Stribe, Chaos of de Verwarde Klomp.
Zeeland.
Zeeland bleef niet achter. Er verscheen een Zeeuwsche Nachtegaal,
1033. Ook bezat men een Walchers Liedehoek, 1611; maar het
beste, wat deze provincie voor de zangpoëzij opleverde, was de
Nederlandtsche Gedenckclanck van Adriaan Valerius, lid der re-
gering van Veere, zijnde een verhaal der onlusten tot 1625 ,
luer en daar afgebroken met in muzijk gestelde liedekens.
Utrecht, Gelderland, Friesland.
De utrechtsche notaris Pieter Bor voegde bij zijnen Oorsprong der
Nederlandsehe Beroerten, hier boven reeds Ben Oorsprong
enz. in Liedekens vervaet, 1617. Andere utrechtsche zangers gaan
wij om niet te uitvoerig te worden, voorbij.
Uit Gelderland kennen wij alleen Nicolaas Galatcroos, Zut-
phensche Calliope, 1637, en uit Leeuwarden, behalve 'tVermaeck
der Jeught, waarin ghevonden worden veel schoone eerlijcke amm-
reuse Ghesangen, 1616, L. Kok, Groot Zwt/eioe^, 1625, en vooral
Jan Jansz. Starter, die, in Engeland geboren 1594, aan de franeker
academie in de regten studeerde, en, behalve een paar vergeten too-
neel- en blijspelen, een Friesche Jjusthof beplant met verseheyde
Stichtelijke Minneliedekens in het licht bragt, en daarmede grooten
aanstoot gaf aan lieden zoo als Camphuysen en anderen. Met
der daad: zijne Stichtelijke Minneliedekens zijn vrij los, en beant-
woorden weinig aan hun titel. Zij hebben nogtans de verdiensten
vau zangerig te wezen, en bevielen algemeen.
Spaansehe Nederlanden.
Slechts weinige wereldsche Liedboekjens zijn ons uit dit tijdvak
der belgische geschiedenis bekend, als een vau Joan Yzermans,