Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 le TIJDVAK : 1584—1702.
ters, door ons onder de classische gerangschikt, zoo als Vondel,
Cats en andere, gaven mede eenige treffelijke liederen, die wel
eens door de gemeente beaamd werden; doch over het algemeen
kwamen de liederen, die men zong, van min-deftige poëten.
Amsterdam,
Amsterdam was bijzonder vruchtbaar aan volksdichters en
liedekenszangers. G. Az. Brcdero, dien wij later als tooneeldichter
ontmoeten zullen, schreef ecn Groot LiedtboecJc, deels plat en
grof, deels zeer ernstig gestemd. Het daarin voorkomende, Gerbrande
wilt gy leven met rust, is een der beste stukjens van den bundel.
Jan Hz. Krul, een meester in de versificatie, gaf Minnelyke
Zangrymen, en wekte tot het goede en eerbare op. Men zie bijv.
het volgende lied:
Al het uitmuntend hoog,
Hoe sterk in het oog,
Loopt prijkel van 't onweder.
De sterke storrem slaat
't Geen hoog verheven staat
Ter aarden schielijk neder.
Hoe menig schip verslindt
De felle noorde wind,
En rooft den schipper 't leven;
Als, met een dolle kop ,
Hij 't zeil trekt in den top.
Wil voor geen buyen reven.
Berouw 't gemoet dan slaat.
Als 't dikwijls is te laat;
Dies, wil men 'tprijkel derven.
Beeft voor de wellust ras
En neemt tot uw kompas
De spreuk: Gedenkt te sterven.
Uw zinnen obstinaat,
De wereld boos en kwaad,
Wilt niet te veel vertrouwen.
En eigen wijsheid valsch
Ontslaat u van den hals,
Wilt op geen rijkdom bouwen.