Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
122 2e tijdvak: 158é—1702.
Boerteryen enz. Niet dat tweede deel, zoo als wel eens verze-
kerd wordt, is ondergeschoven of valsoh; doch kort na het
overlijden van den schrijver verscheen er eene onechte uitgave
met een 2e deel, waaraan verscheidene hoofdstukken van eene
andere hand waren toegevoegd. Deze toevoegsels werden niet
slechts iu de editie van 1672 , maar reeds in die van 1665 als
het werk van plompe henenen aangeduid.
Poëzij.
1. Rederijkers en Volkszangers.
De Rederijkers hadden hunne beste dagen gehad, en toch ver-
talrijkten zij in de noordelijke provinciën , gedurende de eerste
helft van dit tijdvak.
Te Amsterdam bleef de kamer, In liefde hloeijende, vooreerst
stand houden; zij speelde van tijd tot tijd een tragoedie of een
blijspel, in half classischen trant, en doorgaans spelen van Sinne
en Esbatementen, zooals voorheen.
Pieter Cornelisz. Hooft begon in deze kamer zijne dichterlijke
loopbaan, en had daar Brederode, Victorijn en Vondel tot me-
deleden.
Naast deze kamer kwamen twee andere op, die grootendeels
uit gevlugte Brabanders en Vlamingcrs bestonden, te weten:
Be Witte Lavender: — Uit levender Jonst en het Vijgenboomken : —
het Zoet Vergaren. De laatste ging weder spoedig te niet; doch
de eerste bleef met hare zuster in Liefde hloeijende nog jaren
lang in eoncurrcutie , volstrekt niet bevriend.
De oudere kamer, telde onder hare beste en werkzaamste leden
Samuël Coster, die in 1617 gebruik maakte van het verval in
beide inrigtingen heersehende, en stichtte toen een vasten schouw-
burg , waarover wij nader zullen handelen. Merk intusschen op ,
dat In Liefde hloeijende zich oploste Ln het nieuwere en betere;
terwijl De H itte Lavender , die meer aan het oude vast hield en nog
eenigen tijd de gewoonten en vormen der middeleeuwsche rede-
rijkers behield, ten laatste onopgemerkt verdween.
Haarlem, Leiden, Rotterdam, enz.
In Haarlem was insgelijks eene brabandsche kamer opgekomen,
en deze bloeide naast Trouw moet blijken en Liefde boven al;
zij onderhield een tijd lang de oude vrolijkheid, en had het