Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
KOMAKSCHRIJVERS. 121
den andereu heuschelik by steken. aar over een zijner vrienden
verwondert zijnde; hoe, zei hy, moght ghy hem gelijk geven,
daar noehtans het recht aan uwe zyde was ? Woudt ghy dan,
antwoorde den Edelman, dat ik een vriend verloor om twee jaren,
die Augustus min of meer geregeert heeft? VI. 'T is een zaak,
die yder een loffehk van ons zal doen gevoelen, wanneer meu
de verdading der geener, die zich niet wel können redden, of
verantwoorden, ter hand trekt. Ik weet van een vernuftige lofCrou,
die groote gunstbewyzen aan een jongeling gedaan heeft, om
dat hy haar eens, door een zonderlinge tegenwoordigheid van
geest, uit een zaak, die men niet staande kon houwen, waar
toe zy haar evenwel, door ik weet niet wat ongeluk had laten
vervoeren, heur achtbaarheid onvermindert, behendighlik wist te
verlossen. Zy begon hem hier door geweldig wel te willen; maar
dee 't noch oneindig meer, wanneer hy haar, met een ongehoorde
beleeftheid, vergiffenis af quam smeeken, van dat hy haar , door
een yvergraage zucht, een deel der glori, die zy ingeleit zou
hebben, met haar zaak alleen te verdadigen, bestaan had t' ont-
futzelen. Dees bevallike manier van doen komt gepastelik over-
een, met het geen een der dcurslepenste hovelingen zeit. M ar-
tificio y primor , que se requiere en todas las cosas de galay discretion ,
a de ser coma la mano del relax, que dissimulando el movimiento,
sennala los lugares donde llega. Dat is: De konst, diier in alle
punten tan welleventheid vereischt word, moet de wyzer van een
uurwerk gelijk zijn , die alle bewegenis ontveinzende, de plaatsen
daar zy komt pertinentelik teikent. Um d' eelheid van dit onder-
werpzel, moet ik de lezer een vertelling doen , die hem niet on-
aangenaam kan wezen. De loden dragen in Italien geele hoeden,
om ter eerster opzicht van audere onderscheiden te worden. Een
vau die slach van menschen vaud zich ter plaats, daar een ballet
wier gegeven, alwaar hy hem van elk een zagh begekken, be-
spotten , en verstooten. Een dienaar van zeker Edelman, die daar
tegenwoordig was, dce mee zijn best om met hem te spreeuwen:
onder andere dingen, trok hy hem den boet van 't hooft, en
zei, dat hy de zijn' in plaats zou nemen: want om dat zy niet
geel was, zou hy zoo licht voor geen lode genomen worden.
Zijn jonker, die zich, aan al dat doen, niet wel genoeghde,
ziende dat de lode niet wist wat antwoorden, quam hem aldus
te baat: longen, zei hy, neem nw hoet weder: want hy wil liever
een eerlik lode schynen, dan een oneerlik Christen, f
Met eeu vervolg op dien Wetsteen gaf De Brune eerlang eene
dergelijke verzameling. Jok en Ernst of Hofredenen, Quinkslagen ^
leiddkaad tot de gesch. der nedekl, lettekk. II. 11