Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 2e TIJDVAK : 1584—1702.
u bekent zy, wilt het dadelyk niet laten blyken; maar ontveins
het een oogeblik. Ia maar, zeit men, waar toe dat, daarikalree
weet wat hy zeggen wil? Zoo niet, Mevriend; beny doch den
anderen 't genuelit niet, dat hy, zijn verhaal ten einde wezcnde,
zal gevoelen. Ook kon het wezen, dat ghy'er zeer verbeetert door
wiert, zooje maar een oogenblik gedult had. Want, hoewel u
de grond der geschiedenis bekent zy, nochtans kan hyze met
eenige uitheemsche cieraden in 't midden stellen, die wel een
ernstige opmerking weirdigh zijn. 't Gaat hier even als 't met
onz' aanzichten doet: schoon zy malkander in d' algemeeue ge-
daante gelijk zijn, nochtans verschillenze ongeloofelik veel in de
byzondere trekken. V. Hier na moeten wy zorge dragen van
ons zeiven nimmer rechtdraats tegen yemand te kanten, al was
het ook in een zaak, daar hy t'eenemaal ongelijk in had. D' er-
kentenis onzer dwalingen moet ons van zelfs komen, of, is het
door een ander, 't moet met bevallike redenen geschieden , en
die het indrukzel der heuscheid dragen. Want de ziel, dieyetwes
voor goet heeft aangenomen, verdadight het met halssterkheid,
indien'er redenen ontbreken, zoo wy 't haar met geweld willen
ontrukken, uit oorzaak dat niemand zijn onvolmaaktheid bekent
gemaakt wil hebben : en de ziel noch veel minder dan 't ligchaam.
Nu, 't is de grootste onvolmaaktheid van oordeel, dat zy , 't geen
valsch is, voor waarachtig aanneemt. Zo dat de ziel geen grooter
hoon meint te können ontfangen, dan als men haar aanwijst in
haar keure bedrogen te wezen. Indien dan yemand een eêl gemoet
ergens van af wil trekken, hy moet zich zoo behendighlik be-
stieren, dat hy de waarheid eer van zelfs gevonden, dan van
een ander ontfangen schyne te hebben. Nu wy hier mee bezieh
zijn, moet men in alle tegensprekingen twee dingen ter hert
nemen: de zaak en de persoon. De persoon moet men altijd ach-
ten, of ten minsten noit verachten. De zaak daar magh men
zich tegenkanten, niet met allerlei vaddige bewyzen daar toe
doende, maar met redenen van echten bedde. Zoo doende zal hy
zelf, die wy tegenspreken, in plaats van zich te beigen, ons
om onzer heusheids wille wonder wel mogen lyen. Hoe treffelik
wist zeker hoveling hier zijn voordeel mee te doen? Zoo men
redeneerde, in ecn geselschap daar hy was, van den tijd, die
Kaizer Augustus de weereld geregeert heeft, hiel een van den
hoop staande, dat het LIV jaren geweest zouden zijn. Onzen
edeling daarentcgens wees aan, hoe'cr noch twee bygedaan moesten
worden: want LVI Jaren is de waren tijd. Doch zoo d' eerste
zijn meining onafscheidelik scheen aan te willen kleven, liethet'er