Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EOMABSCHEIJVEES. 119
acht slaat; niet alleen bequaain om van ons verstand en zedige
vrymoedigheid te getuigen, maar ook om ons te drayen in dc
gunst der gener, by wie wy haar gebruiken. Plotselik in een
geselschap te komen, al is 't maar van zijns gelyke, zonder een
complimentjen te bezigen, is enkele boosheid; en wech te gaan,
zonder yetwes van den zelfden aart voor te wenden, is t' eene-
male onheusch, en smaakt na verachting. Hierenboven is het
eigentlik als of men andere wou leeren, haar tegen ons mee
niet te gebruiken; en dien volgens zijn eige achtbaarheid te
verminderen; zoo dat de nootzaaklikheid der complimenten hier
uit baarblykelik afgenomen kan worden. II. Moet men zorge
dragen, van met goe manieren cn mynnen begaaft te wezen.
Ons spreekwoord is zeer aardigh, en komt hier wel te pas; licUe
winsten, zeit hot, maken sware beurzen. De reden is, om dat zy
dikwils komeu, ende de groote zelden. Het gaat hier even zoo;
kleine deugdekens, of liever lichte greepjes, baren ons grooten
roem, om dat zy, door 't veelvoudig gebruik dat'er van is,
de mensehen geduurig in de oogen flikkeren; daar de gelegent-
heid, om een groote deughd te doen uitschynen, heel zelden
voorkomt. Hier op valt niet veel meer te zeggen, alzoo men
zich, de rest belangende, gedragen moet aan 't geen men audere
ziet doen, of luisteren na 't geen onze dansmeesters van de
beweegenis der lichamen leeren, onder wie men hun moet kiezen,
die in de konst te deeg zijn gekonfijt; want de wagen gaat, zeit
Libanius, na dat het met den voerman gestelt is. III. Hier na is
het een zonderling punt van welleventheid, yeder met zijn toe-
naam aan te spreken; want op 't algemeen, van Mijn Heer of
Mejoffrou, te blyven, schijnt een weinighsken na verachting te
heUen, even als of de naam niet weerd was uitgesproken te
worden. Het wierd Caesar ter lof geduit, dat hy alle d' edellingen
van Romen by hun namen wist te noemen. En wat hier aan
vast zy , om by yemand welgewilt te worden, is de Venetiaansche
Edellui genoeghzaam bekent. Evenwel zoo yemand meinde dat
deze wetenschap niet veel te beduiden had, hy zich zou können
behelpen met het antwoord van Seipio Minor. Zoo hem Appius
Claudius, die zijn metverzoeker was in zekren dienst, verweet,
dat hy aller burgeren namen op zijn duim kost, daar Sdpio
haast niemand wist te noemen. Ghy spreekt de waarheid, ant-
woordde hy, want ik heb altijt getracht, niet zelf teel lui te
kennen, maar van niemand onbekent ie wezen. IV. Nu koom ik
tot een zaak, waar in ik dagelix veel fauten zie begaan. Als
yemand gereet staat om eenige verhaaling te doen, schoon zy