Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 2e tijdvak : 1584—1702.
Engelsche Arcadia, zijnde even als die van Heemskerk eene na-
volging van Sannazarius , italiaansch schrijver uit het laatst der
XY eeuw, en wiens Arcadia in eene slechte fransche vert.
(Paris, Johan Martin, 1544) in omloop was.
Eene betere overzetting gaf Pieter Ylaming in 1730; doch toen
was de smaak voor deze litterarische voortbrengselen reeds merk-
baar aan het dalen, eu vond men in het herderlijk gekeuvel
van Sannazarius en zijne navolgers geen behagen meer.
Reeds vijftien jaren vóór de uitgave der Batavische Arcadia
maakte Heemskerk zich, door eene berijmde overzetting van
Ovidius Minnekunst, allergelukkigst bekend. Hij voegde daar
Mengeldichten bij, waaronder lierzangen naar Horatius voor-
komen. Later vertaalde hij nog Be Cid van Corneille (1641) en
schreef een, zijner bloedverwanten ter eere, Bes Admiraals van
Heemskerk Heldensprake, een fraai oorspronkelijk gedicht (1647).
Een ander zeer bevallig prozaschrijver van dien tijd was
de advokaat Johan de Brune de Jonge. Een bundel Feirsjes gaf
hem reeds ten jare 1639 eene plaats onder de beste hollandsche
dichters; daarna schreef hij wel is waar geen roman, maar
toch eene menigte romantische verhalen, zedekundige opmerkin-
gen en anecdoten, die onder den titel van Wetsteen der Fer-
miften oft beqnaam middel, om van alle voorvallende zaken aar-
diglyk te leeren redeneren, in 1644 het licht zag. AYij zullen er
een paar bladz. uit overnemen, te weten, een kort vertoog Over
Complimenten.
f Hoewel 't getal van luiden, die tot den burgerliken ommegang
redelik bequaam zijn , vergeleeken by hen, die'er de rechte maat
van slaan, groot is; nochtans is het heel klein, indien wy letten
op zoo veel andere dingen, daar ontallike menschen in uitsteken.
Die aauzienlyke hoedanigheid is zoo qualik om treffen, dat ik
de geen, die hun herssens op de ware leest daar van weten te
buigen , en te trekken, een quintessenci van menschen ben gewoon
te noemen, 't En lust my niet op elk punt zetregels voor te
schryven; d' ervarenheid, die een wyze meestress is, kan hier
in yemand veel beter te recht helpen, dan de welspreekenste
tong, die ooit wier geschapen. Evenwel kan ik mijn jeukende
hand zoo niet bedwingen, dat zy haar de volgende lessen niet
zou laten ontsnappen. I. Gelijk de woorden ons meermaal ge-
legentheid geeven, om te tooncn wie wy zijn, dan de werken,
zoo geschiedt het, dat complimenten veel eer van ons gebeezicht
können worden, dan lange redeneeringen. Hierom houw ik hem
wel beraden te wezen, die op deze korte manieren van spreken