Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ROSIÄNSOIIillJVEES. 117
Naauwelyks had Diederik 't gedult om haar liedeken nit te
hooren, en zoo haast hieldt zy niet op, of hy tradt tot haar
in, zeggende: my dunkt. Herderinnetje, dat dit eenzame buitens-
■weegsehe Wassenaar, waar niemandt komt dan die er wezen
wil, de gemoederen van zyne inwoonders buyig en bijster maakt,
immers zoo 't uitter herten komt 't geen ik u daar terstondt
hebbe hooren zingen; want dat meisjes, zoo minne-zoet als gy
zijt, dus minne-hatig zouden zijn, is de bijsterste buy mijns oor-
deels, die oit uit de Noorder Zee van ongevoeligheid zoude
können voort-komen. De min. Mallootje, is goet, de min is
zoet, de min is mensehelyk , de min is wensehelyk, en heeft
dat met de deugt, de kostelyke deugt, gemeen, datze in haar
waarde niet kan beloont werden, dan door haar eigen waardye.
De Herderinne haar dus in haar eenzaamheid beloopen ziende,
stondt in 'teerste een weinig verzet; maar datelyk met een zon-
derlinge welvoegentheid haar t'hunwaarts wendende, Herder,
zeide zy, ik heb noit hooren zeggen dat de min met de deugt
veel gemeensehaps had; maar wel heb ik gehoort, en my dunkt
dat'er al wat aan is, dat dit boefje, daar gy van spreekt, vry
wat gemeens heeft met de brandende toorts, daar 't de Digters
cn Schilders mede afmalen; want gelijk dat gedeelte van 't vyer,
'twelk afschijnt en ligt geeft, zeer aangenaam is, maar 't geen
dat brandt niet anders bybrengt als smerte en verdriet voor de
geene, die 't te na komen, alzoo gaat het ook met de liefde,
dat een moi dingetjen schijnt om mede te spelen, eer mender te
deeg aan vast is: maar wanneerzc eens 't gemoet heeft bemag-
tigt, zoo verdortze de jeugt, verzwakt het lichaam, verbijstert
het verstaut, verheert de wil, en verhindert alle oeffeningen,
die tot deugd of toti wijsheid strekken, cn dat ik voor 't slimste
van allen agte, zonder dat men by naast weet watze is, hoeze
komt, of watze hebben wil, zoo geeftze een vergiftige beet in
'thert, die, ofschoon het beest dat ons gebeten heeft, weg is,
haar vergift egter niet en verliest, maar de inncrlyke wonde
vervuilt houdt, en allengskens doet inkankeren.
Wat zegje! zeide Diederik, daar is geen vreugt ter wereldt,
die by dc vreugde en 't vergenoegen, dat in 't minnen gelegen
is, te vergelyken zy.
Die vreugde, vervolgde zy, is niet veel beter als die van malle
menschen, die in haar elende al lacehende haar vermaak nemen.»
Heemskerk was de eerste, die een Arcadia in het Nederlandsch
gaf. Vóór hem schreef Philips Sidney , onder Leieester gouver-
neur van Vlissingen en in 1586 bij Zutphen gesneuveld, eene