Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
een zeer zoete stemme al zingende hoorden naderen ; dies Woutheer,
Waarmond en Diederik, nit nieuwsgierigheid van den wagen
springende, zig zoo stilletjes alsse konden achter eenige ruigte
begaven, om ongezien te hooren, en ongehoort te zien , 't geen
door 't geluit van zijn zang zoo aanlokkelyk was. Dus zagen
zy voetje voor voetje door de laan aankomen een bevallige
Herderinne, die vermits de zon, nu bynaast aan 'tondergaan
zijnde, een lieffelyken avond-stond voortbragt, haar scheen te
komen verlustigen in dat aangename overblijfsel van zulken schoo-
nen dag, dat raet zoo veelderhande verwen de heldere lugt op
't aardigste was afzettende, als of de zon in 't nemen van een
vricndelyk afscheidt van d'aarde zijn meesteresse , haar met een
kostelyke keeten van alderhande glinsterende gesteenten hadde
willen beschenken. —
Dit geestige Zangstertje was van een middelbaare gestalte, eer
egter aan de korte dan aan de lange kant. Met blaauwagtige,
dog uittermatcn gaauwe en vriendelyke oogen; en niet te min
de wijn-brauwen bruin, 'thayr daar entegen uit den blonden,
en de verw' uit den blanken, waar op een aardig bloosje iu
't midden van de ronde koontjes zig vertoonende, 't bezit van
een volkomen gezontheit te kennen gaf: de verandering van zoo
veelderhande verwen, in zoo kleinen omtrek, een wonderlyke
aangenaamheid aan 't aanzigt van zoo bevalligen schepsel ver-
oorzakende. De hals was poezelig wit, daar een minnelyk krin-
keltjen nu en dan scheen dertelyk in te komen spelen, en gelijk
als vouweijes in te maken om de minnaars in te vangen. AVaar
datze (ongetwijfielt om het wit wel te doen afsteken) een aardig
zwart zyde snoertje om had, daar een klein goude ringetjen aan
hing, ingezet met diamantjes. — Op 't hooft hadze een spits ■
hoedeken, met blaauw armezijn overtrokken , waar dat een zilver
kantjen met looveren om lag; de pluim was van wit en blaauw
onder een gemengelt, wat over den hoet neerhangende; het mas-
ker , met een spelde aan de tuiten vast gespelt, daalde zoetelyk
ter zyden langs het hooft af; de lokjes speelden lugtjes onder
den hoet heen, zonder zeer door dwang van krulkunst in een
gekronkelt te ziju. — Haar kleedt was van heel fyne witte nop-
jes, geboort met speldewerks kanten, en voor cn agter vierkant
uitgesneden tot aan de schouders toe. De mouwen waren ruim,
en met een aardige onagtzaamheid vry hoog aan 'i hembde om-
geslagen. Op eiken arm lagen drie strikken van blaauw satyne
lint, en met negen van dezelve strikjes was het kleedt bezet van
den boezem af tot beneden toe. —