Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EOMAKSCH RIJ VEES. 115
Van voren lagh het beschaduwt in zijn geboomte, 't geboomte besloten
met een hek, en 'thek belentmet de wagen-wegh ; daar 't al voorby
most dat op de vermaarde paardemarekt te Valckenburgh wilde
wezen. Over de weg hadde het zyne boomgaarden ; waar in , de
verscheidenheid van 't half-volwassen ooft niet min aangenaam
was , als de verscheidenheid der boomen daar 't op wies. Langhs
heen vloeide de loome Khiju , die raet zijn lankzaamheid gelijk
als te kennen gaf de lust die hy schepte in dit lustige gewest te
bevochtigen. Maar boven al was aangenaam een kleinen inham, die
't water met een aanminnigen toe-druek gemaakt hadde tusschen de
lieve groenten in, waar over heen eenige weelige wilgeboomen zoo
hare beblade hoofden boogen, als of zy haar daar in hadden willen
spiegelen, en by die spiegel hare groene tuitjes in malkanderen
vlechten. De kanten waren bekleedt met kort groen grasje, en het
gras doorsaait met alderhande veltbloempjes, die de schoone Rose-
mond nooden om door een lieve rust 't bezit te nemen van zoo aan
genamen eigendom. Lu 'twas wonder zoet om te zien, hoe de drif-
tige meer-bladen schenen afgunstig te zijn van de neergefoolde velt-
kruyden, en met het uitkyken vau hare gapende bloemen , (die 't
hooft nieuwsgieriglyk boven 't water staken) te betoenen dat zy ten
minste wilden 't gezicht hebben van 't geen zy niet en mochten ge-
naken. Rosemond (na datmen een wijl in't groen grasje geknoopt,
en door duizent andere zoete speeltjes het wachten na den ontbijt
te min verdrietigh gemaakt hadde) met al haar gezelschap van hier
weer 't huiswaart keerende , vondt de tafel door de naarstige be-
zorgtheid van haar dienstmaaght Duyfje gedekt, en van alles voor-
zien datmen d' overvloedigheid van eigen gewas op 't lant koude
afvorderen. Zoete en zure room, versch geplukte kerssen, geurige
aard-besyen, roode graasde boter , oude en jonge kaas , nieubakken
broot, en knappende beschuitjes, waren de gerechten waar in dit
zoete gezelschap haren eersten honger op 't smakelykste geboetheb-
bende, en voorts ter vlucht een dronk, van de wijn tegen 't mid-
dach-maal beschaft, op de gesontheid van Rosemond en Radegond
uitdrinkende, zoo gingen zy alle gelijk, om de spijs wat neer te
treen, na het Bouw-huis toe. —>
Ontmoeting te Wassenaar,
Terwijl zy , aldus met deze praat bezig zijnde, Waarmond de
woorden bynaast uit den mond zagen, warenze eer zy 't wisten te
Wassenaar gekomen , alwaar, zoo als de paarden pleisterden, zy
langs een digte laan, die van 'tdorp na eeu hof-stede toe liep.