Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
Intussehen vonden slechts zeer weinig romans een gunstig ont-
haal. Zelfs met de Bon Qdeholte van Cervantes was men weinig
ingenomen; doch men las met ongemeen genoegen de Spaansche
Broomen oft Seven wonderlijcke Gesichten van Ds. Francisco de
Quevedo, waarvan kapitein Haringh van Harinxma eene over-
zetting gaf, die herhaalde malen gedrukt is.
Johannes van Heemskerk. — Joh. de Brune de Jonge. — Batav. Arka-
dia. — Wetsteen der Vernuften , Jok en Brnst.
Als eene soort van historischen roman komen de Arcadia's in
aanmerking.
Joannes van Heemskerk , geb. 1597, raadsheer in den hoogen
raad te 's Gravenhage, schreef, nog advocaat zijnde , eene Batavische
Arcadia in 1637; daarna in 1639 , voorts verscheidene malen en
eindelijk in 1756 herdrukt.
Naar den vorm is dit boekjen eene reisbeschrijving van jeugdige
en gedeeltelijk zeer verliefde personen, die de omstreken van 's Gra-
venhage en Leiden bezoeken, en al lagchend en dartelend met de
geschiedenis van het land bekend worden. Zij verlustigen zich in
erotische poëzij, in vaderlandsche oudheden en in den toen-
maligen welstand van hun geboortegrond.
In afwisselend proza en versmaat geschreven, maakte dit
werk eenen grooten opgang, zonder evenwel een boek des volks
te kunnen worden. Het was daartoe te geleerd cn te gekunsteld
tevens, en, ondanks eenige fraaije beschrijvingen en zoetvloeijende
liedekens, niet bindend, niet onderhoudend, en , wat den stijl betreft,
niet eenvoudig genoeg.
Uit zijne Arcadia strekke het volgende ten proeve :
Het huis Bh'jnvliet.
/»Dit huis, gelegen aan den Rhijn, en daar door den naam van
Rhijnvliet voerende, was niet zoo zeer aanzicnelyk door een noode-
loose kostelykheid, als aangenaam door een bequame gerieffelykheid.
£lke plaats net zonder malle zinnelykheid, en gebruikelyk zonder
havenloose slordigheid: niet zoo puntig datmer niet op zoude derven
treden, noch ook zoo beslobbert datmen zig behoefde t'ontzien van
daar in te gaan. Zijnde in alles meer gelet op gemak als op pracht,
op dienstelykheid als op cierlykheid. — Van achteren , en vau ter
zyden, was het omfingelt met zyne toebehoorende landouwen, waar
op het nu haast rype koorn , met neergebogen volle ayren, eeu bly-
kelyk getuigenisse gaf van de vruchtbaarheid der akkeren, en de
gladde welgevoede koeyen van de vettigheid der grasryke weiden.