Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eomakscseijveks. 113
5. Romanschrijvers.
Forlunaius en zijn Wenschhoedeken.— Amadis de Gaule. — Palmerijn
van Olyve. — Jan van Parijs. — Meliadus.
De romantische letterkunde, ofschoon zeer vervallen en onder
geleerde lieden in geen het minste aanzien, gaf van tijd tot tijd
nog teekenen van leven. Het volk ten dienste , herdrukte men
bij voortduring oude sprookjens en vertelsels , zoo als die voort-
brengselen nu genoemd werden , en bragt men weder geheel nieuwe
uit Frankrijk en Duitschland tot ons over.
Tot de laatste behoort De Schoone Historie van Forlunaius en
zijn Wenschhoedeken, dat ongemeen voldeed;—-^ooTis Dye lubrique
historiën van Amadis de Gaule, die men aan de spaansche letter-
kunde verschuldigd was, en destijds door geheel Europa verspreid
vond.
Palmerijn van Olyve sone van den Köninck van Macedonien
kwam mede uit dezelfde bron. De Ridder van Avonture, Jan
van Parijs en Meliadus, den eenigen zoon van den Keyser Maxi-
miliaan , ontleende men aan het Latijn; doch, zoo als de beide
voorgaande stukken, door middel eener fransche vertaling.
Doctor Faust. De Wandelende Jood.
Van meer belang dan de Palmerijnen, Amadissen en zelfs de
Wenschhoedekens zijn de beide romantische verhalen van Dr. Fausten
de Wandelende Jood, die wij regtstreeks uit het Duitsch overnamen.
Dat van Faust dagteekent, in eene eerste hollandsche uitgave,
van 1592, en handelt over den befaamden Joliannes Faustus,
die een uitnemenden grooten toovenaer in zwarte kunsten was, van
zijn duivelsche verschryvinge, van zijn onchristelijk leven , wonderlyke
avonturen--gruwelijk einde , enz., eene sage , die echter geen
historischen grondslag schijnt te ontbreken, en door eene latere
bewerking van Göthe bijzonder merkwaardig is geworden.
De Wandelende Jood is insgelijks door een nieuwen roman (van
Eugene Sue) in het leven teruggeroepen. Het oude verhaal is
eene getuigenis voor het christendom; het nieuwe een pleidooi tegen
kerk en staat.
Rabelais. — Mad. de Scudery. — Cervantes. — Don Qucvedo.
Romans in meer modernen trant ontleende men uitsluitend
aan onze naburen, doorgaans aan de Franschen. Men vertaalde
hunne beste voortbrengselen van die soort, begirmende met Ra-
belais en eindigende met Mad. de Scudery.