Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
van de andere en meer orthodoxe zijde verschenen dergelijke
boekjens; en wat men voorts over het Bestand, over Oldenbar-
neveld , over Willem II, over het Stadhouderloos Bestuur, over
het Prinsjen nog zoo klein, over Jan de Witt, en den Inval der
Pranschen, zoo voor als tegen daar heen schreef, is vooral niet
minder.
4. Taalkundigen.
P. Leupenius, C. G. Plemp, Petr. Montanus, Ch. tan Heule,
Fr. Burgersdijk, H. L. Kok, C. van der Ende, \V. v. Win-
schoten , J. Hofman, Adr. Koerbagh, S. A. Gahbema, Cardov. Mul-
ler, Abr. van der Mijl.
Door geheel het tijdperk heen worstelde men met de mode der
bastaardwoorden, waartegen de kamer, in Liefde bloeijende, hare
Tweespraak en andere kleine geschriften gegeven had; Bredcro,
Moonen en Vollenhove streefden vervolgens naar meer zuiver holland-
schen stijl.—■ Ampzing, vóór zijne Beschrijving van Haarlem, en Anth.
de Hubert, vóór zijne Psalmen, gaven eenige wenken over spelling
en taalgebruik. Wat voorts over spraakkunst en woordenkennis
aan het licht kwam, bepaalde zich tot eenige elementaire geschrif-
ten van Petr. Leupenius, C. G. Plemp, Petr. Montanus, Christ,
van Heule, Fr. Burgersdijk, H. L. Kok, Casper van der Ende
en eene Nederduitsche Spraakkunst van A. Moonen.
Weinig meer, maar doorgaans hoog geroemd , zijn de taalkun-
dige geschriften van W. v. Winschoten, die in een zeldzaam boeksken,
Seeman getiteld, de kunsttermen van het echeepslcvcn verzameld,
maar zeer gebrekkig verklaard heeft. Winschoten, zoo het schijnt,
was Rector te Leiden, 1681.
Eene lijst van Bastaardwoorden, later verscheidene malen aan-
gevuld en verbeterd, gaf J. Hofman. Eene andere, door Mr. Adriaan
Koerbagh bewerkt, is meer een schotschrift tegen de godsdienst dan
een glossarium. A'^erdcr handelde S. A. Gabbema 1681, en de predikant
Cardovius Muller, 1691, over de friesche spraakkunst, en Abraham van
der Mijl, reeds in het begin der 16e eeuw, over de verwantschappen
van het Hebreeuwseh, Grieksch, Latijn, Perzisch en Nederlandsch,
1612 ; Van der Mijl bediende het evangelie te Dordrecht, en was
in meer opzigten een verdienstelijk geleerde.