Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISIOEIE- EN POLITISCHE SCHEIJVEBS. VLUGSCHEIFTEN. III
Antwerpen althans had in 1605 zijne Nieuwe Tijdinglien,
kl. 80, met houtsneden, welk dagblad door Abraham Verhoeven,
printesnydere, werd uitgegeven, en een geregeld verslag geeft van
veldslagen , belegeringen en andere dagelijksehe voorvallen, enz.
Van dien Abraham Verhoeven weet men, dat hij in 1575 bij het
St. Lueas-gild zijner woonplaats is ingeschreven; toen reeds
moet hij eene soort van Advertentieblad geredigeerd hebben, onder
den titel van Courante, en met de zinspreuk Den Tijdt sal leeren.
Men wil verder, dat dit haven- en beursberigt, ten gemakke van
den venctiaanschen handel, in het italiaansch vertaald en voor
den geringen prijs van eene Gazelle verkocht werd.
Indien dit werkelijk zoo is, dan zoude de periodieke pers in
ons vaderland eenige jaren ouder zijn dan in Frankrijk. Daar
men echter de Couranten weinig blijvende aandacht schonk, zijn
de oudere moeijelijk bij elkander te brengen, en zweeft hare ge-
schiedenis eenigzins in het onzekere. Eerst met den Hollandschen
Mercurius , 1650, verkreeg men eene Courant, die bewaard werd,
en met deze kwam de Europische Mercurius ten jare 1690 in
concurrentie.
Litterarische Tijdschriften begoimen in Frankrijk met het Journal
des Savans, 1665 ; in Duitschland m&i&cActa Eruditormi, 1682 ;
bij ons met de Äoe^raa^ r«« ^^«ro^a, 1692, waarvan PieterRabus,
een geleerd veelschrijver, een vertaler en ook eenigermate ecn
dichter, de steller was.
Vlugschriften. Tractaatjens. — Willem Meerman.
Was ook het joumaalwezen nog weinig ontwikkeld, de zaken
van den dag, de zaken van het vaderland en van Europa
werden echter in honderden en duizenden vlugschriften, Tractaat-
jens , zoo als men ze noemde, veelzijdig behandeld; geene partij,
die geen orgaan, geen orgaan , dat geen drukker vond.
Voor een groot deel liggen al die voortbrengselen buiten het
gebied der fraaije letteren; evenwel voor den vlijtigen onderzoeker
is er vrij wat goeds in aan te treffen, en zelfs meer geest en leven,
meer stijl eu beter taal, dan bij vele dichters.
Als een voorbeeld noemt men de Comoedia Vetus of 't Bootsmans
Praetjen, en voorts de Mallewagen, beiden van Willem Meerman,
beiden tegen de gereformeerde geestelijken van 1612. Voorze-
ker deze luimige schrijver, een zee-ofFicier en zoon van een
delftschen burgemeester, stelt de vermetelheid en drift der godge-
leerden regt levendig en onderhoudend aan de kaak; maar ook