Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
Ook het Mennist-martelaarsboek, gezegd het Offer des Heeren,
Tverd een — en andermaal gedrukt, en toen verdrongen door de
Historie der Martelaren van Hans de llies, 1615.
Vertalingen der Ouden.
Euseb. Pamphilus, Plutarehus Levens. — Plutarehus, over de
Opvoeding, Suetonius, Appianus Alexandrinus, Nepos, Polyhius,
Titus Livius, Quintus Curtius, Salustius, Florus, Eutropius, Hero-
dotus, Flav. Josephus.
Met de beoefening der oude geschiedenis ging het vertalen
der classische historieschrijvers gepaard , dat evenwel niet altijd
naar de grondteksten en veelal naar het franseh plaats had.
Geen dezer overzettingen is thans nog in gebruik; zelfs de Tacitus
van Hooft (zie hier boven hl. 88j wordt weinig gelezen. Vdór
dezen had men een Tacitus van 1616; de overige vertalingen be-
stonden in eene kerkelijke historie van Eusebius Pamphilus van
1613; de Levens van Plutarehus door A. van Zuylen van Nyevelt,
1603; Plutarehus, over de Opvoeding, door Samuel de Swaef;
een Suetonius door Batavus, 1619 ; een Appianus Alexandrinus,
Van de Oorlogen der Romeinen, door N. de Gerbode, 1634; een
Nepos door 1). van Hoogstraten; een Polybius door Jan Leen-
dertz. van der Vennecool, 1640; een Titus Livius van 1646;
een Quintus Curtius, Leven van Alexander den Groote; een Florus
en eeu Eutropius, door Abraham de Dekker , des dichters
vader; een Flavius Josephus door L. van den Bos , 1665 ; ecu
Herodotus door O. Dapper , 1665; een Salustius door een onbe-
kende, 1696.
Journaalwezen.
Looptijdingen. Couranten, Abraham Verhoeven. Hollandsehe- Euro-
pesehe Mereurius. — Litterar. Journalen, Europ. Boekzaal —
Pieter Rabus.
In Frankrijk begon het Journaalwezen met Theophraste Renau-
dot, in 1584 geboren. Hij was geneesheer te Londieu, en schreef
de Nouvelle! Publiques onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV.
In het begin der XVII eeuw vond men ook bij ons velerlei
Looptijdingen, op vaste dagen verschijnende; doch wanneer en
waar dit eigenlijk begon is, met betrekking tot de Nederlanden,
nog eenigzins duister, s' Gravenhage bezat in 1619 onbetwistbaar
eene Vrijdagsche Courant, welligt reeds vroeger.