Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
22 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
want al dat lijf 1) heeft ontfaen,
moet ter doet ten ende gaen;
maer daerna eoemt dat lange lijf
dies emmermeer wort gheen gheblijf.
Leven van Sint Franciscus.
De Franoiskaner monniken van Utrecht verlangden eene
levensgeschiedenis van den stichter hunner orde te bezitten, en
baden harde vriendelyhe, dat Maerlant hen daarmede helpen zou. Tiet
Leven van St. Franciscus, naar een latijnseh oorspronkelijk , kwam
toen, tot stichting der klein bruerkens, zooals deze paters veelal
genoemd werden, naar de bisschoppelijke hoofdstad over.
Alsoo, zegt Maerlant:
/-als broeder Bona venture
in 't latijn heeft gedicht ter euren, 2)
so ic best mach ende naest,
salie hem volgen metter haest,
5 die sine miracle ende sijn leven
in sestien stucken hevet uut gegheven.
Dat beghin van sire vite 3)
es sijn bekeren in werelt abite; 4)
tander, hoe hi bet genaecte
10 Gode, ende drie kerken maecte;
torde, hoe hi de ordine 5) zette
entie regie, geprouft 6) bi wette ;
't vierde, hoe die ordine wies, 7)
ende hoe hem de paefs 8) macht gaf dies;
15 't vijfde , hoe hi hem zette ten zuren 9),
ende hoe he solaesten 10) de creaturen;
't seste sine grote vele omoede
ende God veel jonde dor sine goede;
't sevende der aremoede minne,
20 entie vervulte daer inne;
1) Ijijf, leven, lange lijf, regel 4 3, lange, eeuwig leven. 2) Ter euren,
voortreffelijk. 3) Vite, levensgeschiedenis ; van het Lat. vita. i) Abite, kleed.
5) Ordine, de kloosterorde van St. Franciscus. 6) Geproufl, gestaafd. 7) Wies,
opkwam. 8) Faefs voor jiafes of paues, paus. 9) Ten zuren, in ontbering.
10) Solaesten, vertroostte, d.i. te hulp kwam.