Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- en politische echkuvers. maktelaarsboektn. 109
bundcltjeu lijkdichten; Amst. bij Jacob Vinckel, 1C77, overgeno-
men in den Apolineum, I.
Nog gaf hi] een verbaal van de Belegering van Leiden, ge-
schreven 1674, voor de 5e maal sierlijk gedrukt, Leiden 1774 ;
voorts Geesiel. Jaarboeken en Mengelingen, bevattende keur van
stijl en stof.
De haarlemsche predikant Samuël Ampzing , geb. 1594 , was
mede een liefhebber der geschiedenis , cn beoefende daarbij een
weinig taalkunde en poëzij. Van dit een en ander hebben wij
eene Berijmde Beschrijving der stad Haerlem met vele ophelde-
ringen in proza; voorts een Taelherigt der Nederlandsche Spellinge,
een Nassausche Laurenkrans of de Verovering van 'sllerlogenbosch,
een Rijm Catechismus, en de Christen Hoogtijden.
Jacob van Oudenhoven schreef Haarlems opkomst, getiteld :
Haerlems Wieg (1668); daarna eene historie van Dordrecht, die
echter verre overtroffen werd door de Beschrijving van Bordrecht,
van Matthijs Balen (1677).
Delft had een soortgelijk geschiedschrijver in Dirk Blcyswijk;
's Gravenhage kreeg eerst later zijnen De Ricmer, en verge-
noegde zich intusschen met Johan van der Does, die op onderhou-
dende wijze de schoonheid der hofplaats bezong (1668). De lotge-
vallen van Rotterdam werden door G. Spaan (1698), die van
Gorinchem door A. Kemp (1656) geboekt. Voor Enkhuizen trad
G. Brandt (zie hier boven bladz. 99), voor Alkmaar C. van der
Woude op (1645).
Amsterdam had Eokkens (1662), Domselaar (1666) en Com-
mclin (1693); in latere eeuw door de stadsbeschrijving van Wa-
genaar verdrongen. Wat daarentegen Smith, Vader en Zoon, over
Nijmegen , en de predikant Jacob Revius over Deventer (1641)
verzamelden en aan het licht bragten, is nog geenszins verbeterd.
Martelaarsboeken. Andreas Oosterbeeck. — J. Ggsius. —
Abr. Mellinus.
Adrianus Cornelis Haemstede, van wien hier boven gesproken
is, beleefde twee uitgaven van zijn Martelaarsboek. Hij stierf
1565, waarna zijn werk nog een- en andermaal herdrukt werd,
en telkens met aanvulling. Bij eene zevende uitgave, door Andreas
Oosterbeeck, werd er een 2de deel aan toegevoegd, 1609 ; bij eene
dertiende uitgave verbeterde J. Gysius zijnen autheur »van dni-
zende misslagen», en zoo ging het voort.
Een vernieuwd Martelaarsboek beproefde Abraham Mellinus,
predikant te Vlissingen, doch kwam niet verder dan het Ie deel, 1619-
leiddeaad tot be gesch. der nederl. letterk. II. 10