Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108 2e tijdvak: 158é—1702.
slagtig en zijn stijl doorgaans stroef en stootend. Tragoediën, zoo
&\s. Johanna Grey, het Verworpen huis van Eli, de Haag sehe broe-
dermoord, Servetus, hadden alle eene politisoh-religieuse strekking,
en hebben zich, bij gebrek aan dichterlijke schoonheden, na het
bedaren der geschillen niet langer kunnen staande houden.
Slechts weinig tijd na Oadaens Roomsche Mogentheid, ver-
scheen Abraham Bogaert met de Roomsehe Monarchj vertoont in
Muntbeelden der Keizers, in dicht en ondicht beschreven, ."Qx^
vertaalde ook Suetouius en Valerius Maximus, schreef Aloude
Oriehsche en Rom. Grootmoedigheden , vertaalde een paar treurspelen
uit het franseh, voegde daar eenig mengelwerk bij , handelde nog
afzonderlijk over de grondlegging der Nederlandsche vrijheid en
is thans met al zijn dicht eu ondicht ten eenenmale vergeten.
Abr. Bogaert was wondheeler, en stond eenigen tijd in dienst der
O. I. Compagnie. Wat hij toen gezien en ondervonden heeft,
beschreef hij in de Historische Reizen door d' Oostersche deelen van
Asia, een goed boek, dat echter met een groot deel zijner
overige geschriften eerst in het volgend tijdvak het licht zag.
Reeds eene halve eeuw vroeger handelde A. Montauus insgelijks
over onze Indische bezittingen, en stelde in de Wonderen van het
Oosten de heldendaden van Van Noort, Van Neck, Matelief, Van der
Hagen, Spilbergen, Boutekoe en anderen te boek. Anderewerken
van Montauus liepen over de Nieuwe en onbekende wereld,
over het leven van Frederik Hendrik, over het hiiis vau Amstel,
enz. — aUe compilatiën, door de liefde tot het vaderland bezield,
en thans door andere geschriften van dien aard uit de handen
des volks verdrongen.
Jayi van Hout. - Jan Orlers. - Hendrik Haestens. - Adr. Severin. -
Sam. Ampzing. - Jac. van Oudenhoven. - M. Balen Crommelin.
Jan van Hout, hier boven onder de dichters vau het le Tijdvak
reeds genoemd, overleed te Leiden in 1609. In 1602 had hij der Stad
Leiden Bienstbouc in het licht gegeven, was aan eene Beschrijving
van Leiden begonnen, door ziju neef Jan Orlers in 1614 vol-
tooid ; deze werd in dien arbeid door Dousa en Scriverius geholpen.
Met Hendrik van Haestens gaf Orlers nog een Nassausche
Laurencrans of Beschrijvinge en afbeelding van al de Overwin-
ningen , door het wijs beleid van Maurits verkregen, 1610. Haestens
deed daar de Belegering van Oostende op volgen. 1614.
Adrianus Severinus, boekverkooper te Leiden, schreef eene
lijkrede op den Admiraal de Ruyter, voorkomende in een