Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HISTORIE- EN POLITISCHE SCHRIJVERS. SCRIVERIüS. 107
Meer regtsgeleerde dan geschiedschrijver was Paulus Merula ,
van wien wij eene Manier van Procederen en eene verhandeling
over de Wildernissen bezitten. Zijn hoofdwerk is nogtans eene
historische compilatie, genaamd Tijdithresoor, of Kort en bondich
Verhael van den stand der Kercken ende der Wereldlicke Regeeringe
van Christus tot op 1260.
Petrus Scriverius.
Haarlem, 1576. Leiden, 1660.
Ofschoon veel geleerder dan Bor en Wesenbeek is Petrus Scri-
verius , wien wij in Hollandsch proza eene Beschrijving van Oud
Batavien, eene Oude en Nieupje Beschrijving van Holland, Zeeland
en Friesland, eene Korte Beschrijving der nederlandsche Oorlogen,
benevens een Toetssteen op het Goudskronijkje verschuldigd zijn, in
den vorm niet beter geslaagd: hij leverde slechts bruikbare stof,—
geen leesbaar boek. Zijne latijnsehe geschiedenis der Hollandsche
Graven, later door Pieter Brugman vertaald , kan als zoodanig
niet gelden, als zijnde slechts eene verzameling van uittreksels,
aan vroegere kronijken ontleend.
Als dichter behoorde Scriverius geheel niet in aanmerking te
komen; want hoezeer hij een brommend lofdicht op de holland-
sche taal heeft gegeven en Laurens Coster een Lauerkrans vlocht,
vindt men zelfs in zijne betere verzen slechts weiuig poëzij.
Joh. van Paffenrode. - Joach. Oudaen, - Ahr. Bogaert.- A. Montamis.
Bij het overlijden van Joh. van Paffenrode , vrijheer van Ghussi-
gny en kolonel van het regiment prins Maurits, 1673, verscheen
zijn belangrijkste geschrift, te weten : der Grieken en Romeinen
Krijgshandel, een fraai eu grondig werk, waardoor hij onder
de meer geleerde historieschrijvers eene plaats bekleedt. Paffenrode
bloeide voornamelijk onder het stadhouderloos bestuur, en was
destijds als een geestig en vrolijk zanger, ook als dramatisch
dichter beroemd.
Bij den Krijgshandel van Paffenrode sluit zich aan de Roomsche
Mogentheid van Joachim Oudaen, 1664, handelende over de heer-
schappij der romeinsche keizers , wapening, schouwspelen, munten,
mythologie, enz. Behalve dezen geleerden, thans eenigzins verou-
derden arbeid poëtiseerde Oudaen, die te Rotterdam in den handel
gevestigd, en tot de Rijnsburger collegianten behoorde, met grooten
ijver tegen de heerschcnde kerk en het huis van Oranje. Zijne
vrijzinnigheid was nogtans zeer beperkt, zijne behandeling om-