Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- ey politische schrijveits. g. bra^jdt. 101
In de kunst van 't stuurmansehap, en't geen daar toe behoorde,
was hy zoo geoeffent, dat hy veele stuurluiden in kennis eu
ervarentheit te boven ging. Hy hadt in zijn tijdt een scherp
gezicht, en was zeer opmerkende, waar door hy op d'opdoening
der landen en kusten, strekking der stroomen, gelegentheit der
havens, zanden, banken, gronden, en ondiepten, te naauwer
lette, en alles in zijn geheugenis prentte, en in zijn daghver-
haalcn aantekende. Hy wist ook, zelf in de kajuit blyvende,
nette staat te maaken van den voortgangk van 't schip, alleen
uit het gehoor en de beweeging. Zijn ongekreukte kloekmoedig-
heit, die zich in 't hachelykste gevaar en in de meeste verlegcnt-
heit altijdts liet zien, en zijn schrandre voorziehtigheit, (die
twee oorlogsdeughden) waren in zeven oorlogen, meer dan veertigii
gevechten, en vijftien groote zeeslaagen, zeven onder zijn eigen
opperbeleidt, aan vrienden en vyanden gebleekcn. Zijn lange
ervaarentheit verschafte in alle voorvallen raadt, en geen Zee-
overste wist met meer snedigheit voordeelige vechtplaatzen te
kiezen; op winden en stroomen acht te geeven ; de loef te zoeken,
en te winnen; de zynen met seinen in ordre te brengen en te
houden; tijdt te kavelen; gevaarlykheden te voorzien, voor te
koomen of af te wenden; den vyanden voordeel af te zien, en
krijgskonsten uit te vinden, óm hun afbreuk te doen. Hier over
stonden de vyanden meenighmaal verbaast, en verwonderden
zich ten hooghsten over zijn wonderbaar beleidt. Zijn zorgvuldig-
heit liet het nooit op anderen geheel aankoomen: en hy begaf
zich op het minste gerucht , en dat dikwils 's nachts, naar
boven, en nam by dagh op alles, zelfs op de kleenste dingen ,
acht: zoo dat de zynen, op zijn beleidt en zorgh gerust, met
te grooter vertrouwen en moedt de vyanden dorsten aantasten.
Hy was zoo voortvaarende, dat hy nooit en nergens te laat
quam: altydt voor de tijdt gcreedt. Ook kon hy niet minder
verdraagen dan langzaamheit en uitstel van iet dat noodigh was.
Voor de matroozen droegh hy altijdts groote zorg, om hen ge-
zondt en wakker te houden. Hy liet ze nooit ledig, op dat ze
't scheepswerk te beter gewendt zouden worden, en hieldt steedts
naauwe ordre en strenge tucht in de vloot, om overal de moedt-
wil in toom te houden, en de weerspannigheit voor te koomen.
In 'tkort, al wat ooit in veele treffelyke Zeeoversten stuksge-
wijs werdt gepreezen, was by hem in alle deelen en in't geheel:
en men hieldt hera met recht voor een volmaakt Admiraal, ten
aanzien van al de zaaken , die tot het bedienen van zijn ampt
werden vcreischt. Ook diende hera't gel uk in raeest al zijn fiau-i