Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
CLASS13CHB LETTEBEN. J. "VAN MAERLAïïT. 21
als den mensce ontgaet sijn bloet.
Al oudet saen, man ende wijï,
die lettel bloeis hebben int lijf.
Dese etaetl) vallet in een strec
10 dan vpordt hi ghierech ende vree;
ende dit es die redene twi: 3)
die mensce merket vrel dat Iii
te dale gaet, ende wil sparen ,
omme die na hem eomen te vraren
15 te hebbene hare lijfnere ; 3)
eude oec omme sijns selves tere,
al3 die cortcUken daer naer
niet winnen mach ende sere wort suaer.
In die oude mindert die man
20 alle smetten , die liem gliinc an;
maer vrecheit ende ghiericliede
beghinnen dan eerst te wassen mede.
Al plach hire niet te voren
nu beeft bise vast vercoren.
25 Dese etaet strect, te -waren,
opwaert tote LXX iaren.
Slechts van de ongunstigste zijde wordt de ouderdom voor-
gesteld ; want
als die mensce lijt 4)
van LXX iaren die tijt,
gaet hi suffen ende rasen.
30 Hem denct al die werelt dwasen;
al dat hi siet dat dinct hem quaet;
hi lachtert al dat waele staet,
maer hi priset dat daer was,
datter nu es dinct hem ghcdwas, ^
35 sine crachten die verbreken
in alle dingen sonder iut spreken.
Dat ander liede brengen voort,
dinct hem wesen dulle woort
ende 't sine dinct hem wijsheit groet.
40 Deze outheit loept toter doet;
1) Etaet ^ leeftijd. 2) Twi, waarom, 3) Xij/twre,levensonderhoud. lijd
werkw. lyden, gaan.