Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- en politische schrijvers. p. c. hooft. 97
ventwintighsten, eeuen brief af, met opschrift aan denOoverste,
Burghermeesters , Gezwoorcnen, Raadt, Hopluiden , burghcrs ,
soldaaten , en huisluiden , binnen Maastricht: ende verhieven ,
ten heemel toe, hunne vroomheit, en verdiensten op den staat,
neevens verzeekering, dat zy, eer vijftien daagheu omliepen, van
ontzet verneemen zouden. Grootlyk troostte dit dc beleegherden.
Elk stijfde 't gemoedt, om, met dulding en daadt, den gestelden
tijdt te bereiken. Dan, wat spoorslaaghen de geest gaf, 'tlijf
ging maar voet voor voet. Kling, koeghel, pest, en andre
smettende quaalen, die uit armoe , ongemak , en wanhaavening
spruiten , hadden veelen hunner wegh genoomen, en 't getal der
bezettelingen op min dan de helft gebraght. Een deel lagh'er
aan knellende, oft quynde aanslytendeziekten. Arbeidt, wachten,
t'schrap staan, hielden streek, en quaamen te korter om. De
vyandt had versch volk gekreeghen, en zich, door 't reppen der
spaade , wel haast booven op de veste , en in den puinhoop der
poorte, gcleeghert; zulx het uitkeeren alleenlyk aan eenighe af-
snydingen hing. De tyding van krijszaamening onder den Gfaave
van Hohenloo, en 'tweeten, dat men niet weet, wat steekworp
op den teirling der oorlooghe loopen kan, rieden hem, met
afspoeyen van 't eene werk, de moeyte en 't gevaar van 't ander
te spaaren. Op Zondagh den achtentwinstigsten in zoomermaant,
's uchtens, komt hy, met vreeslyke vinuigheit, aanvlieghen ;
knoopt den eenen storm aan den andren, tot neeghen in getal,
den aavondt aan den dagh , de nacht aan den aavondt. Al welk
geweldt, door de standtvaste manhaftigheit der steedelingen, ge-
boft werd. Maar deeze, benoodight, nu etlyken tijdt, als te woo-
nen aan den wal, aldaar ter greep hun voedtsel te neemen, te
vernachten in de waapenen, waaren zulx uitgewaakt, afgeslooft,
en ten einde van aadem , mits 't uitstaan vau dit treffen , zoo
fel, en dikwyls hervat, dat den meesten deele maght ontbrak,
om zich op de beenen te houden.' Hierdoor gebeurd' het, in de
morghenstondt, dat de walhoeders, verwonnen van vaak , aan
't sluimeren sloeghcn , cn hun de zorgh der wacht ontgleed.
'T welk gespeurt by de Spaauschen; gaan zy 't den Prinse van
Parma verkundtschappen. Die ontbiedt, van rot tot rot, dat men
veirdigh zy; en beveelt den wal, in groote stilte, te beklimmen.
'T geschiedt. De waakers, onverziens aangeranst, worden afge-
maakt. De toevloedt wast spoedigh , en meest al 't heir stort ter
ter stadt in. Wat hun voorkomt is 'tlijf quyt. De ongenaê baart
wanhoop, wanhoop duUen moedt, daar men 't weeren en 't wy-
ken doch eeven dier bekoopen moest. Hier bezettelingen, gins
LEIDDRAAD TOT DJ2 GESCH. DER NEDERL. LETTERK. II. ü