Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 2e tijdvak : 1584—1702.
en grooten, zelfs zyne prijslykste werken wrang en bitter maakte,
is ten oppersten toppe gestee.gben, met dat haatelijk beeldt, gerecht
in de burgh van Antwerpen, niet by raadslot der Staaten, oft
by orde des koninx, maar uit eighe verwaantheit, en oover zich
genoomen maght; op dat 'er niet aan te twyfelen viele, of hy
yemant der allervermeetelste tierannen, yet in opgeblaazenheit
toegaf.
Onizet van Leyden.
Nae 't oopenen der afpaaling, maakte de vloot veirt, neemende
Boisot de voor-, d'Ammiraal Adriaan Willemszoon de achtertoght:
en quaamen alzoo opgetooghen in genoeghen en dankzegging, des
Zondagh's derden van Wijnmaandt, 's morghens ontrent acht
uuren, ter stadt in vaaren. Uitgelaaten, en onuitspreekelyk was
de blijdschap, daer ze meê bewelkoomt werden van burghers en
gezaghhebbers. Men scheen 'er verreezen van der doodt; en met
reppen en roepen zijn' achterstal van leevendigheit te willen in-
haalen: zoo woeld' het en krioeld' het door straaten en steeghen:
inzonderheit aan de Vlietbrug, daar de lijftoghtscheepen door de
veste schooten. Het holgehongcrt volk, wijf, man, oudt, jonk,
boordde bol en dik den oever, en ooverwelfde, zoo veel hun
doenlijk viel, de vaart, met uitstrekken van schouderen, armen,
en handen, om te bereiken, te vangen, te grabbelen, 't broodt,
haaring, kaaze, eu andere spyzen, hun toegesteekcn oft geworpen
door de bootsluiden. Zommighen liepen oft sprongen ten halze toe
in 't waater; oft zwommen aan de scheepen. De zelve luiden,
zoo nat en druipende als zy waarcn, ook andren die yet gekree-
ghen hadden, schooiden 'er meê steêwaarts in, verkundighende
d'algemeene behoudenis. Alle buurten en wyken gewaaghden van
den roep: Leyde, Leyde is ontzet. Ooode lof in der eeuwigheit.
Daarentusssen zagh men 'er mecnighte , dien 't voedsel tot vergif
gedeegh, mits de onmaat hunner gulzigheit: zulx dat zy,
ook onder weegh rnet het eeten tusschen de tanden, verstikt
bleeven. Een overerbarmlijk ding, naa 't ontworstelen van
zoo veelerley ramp, in de haaven zijns heils te sneuvelen.
Maar zoo luttel bedachtzaamheits vindt men, in alles, by
een gemeenen man, om zijn eighe nut te weeten : 't zy d' Over-
helt het bezorght en hem te vooren meet. De zelve derhalven, op
dat zich voortaan niemandt lichtelyk veraasde, en de verwende
maaghen allenskens haaren plicht moghten herleeren, raamde plaats
en orde, om aan yeder meer niet teffens dan een half pondtbroodts.