Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
Schets van Almas karakter.
Alva overleed aldaar tot Lisbon, aan een' slytende koorts, op
den twaalfden van Wintermaandt; in den jaare vijftienliondert
tweeëntaehtieh, zijns onwderdooms vier oft (zoo anderen meenen)
zeevenentseeventigh: is geweest rijzigh van persoon, van tronye
meer sehoon dan aanvalligh, maagher, holooght, en siraf van
gelaat. Zommighen hielden 't daar voor, dat alle krijskonst in
Spanje met hem uit storf. Zoo veel is 'er af, dat hy daarin,
niet alleen die van zyuen landaardt wijd oovertrof; maar endtlyk,
mits zijn' langduurighe oeffening, alle hooftluiden zyner eeuwe
hem voor den vermaartsten erkenden. Van groote voorzightigheit,
in 't dryven der oorloghe, diend' hy zieh; reekenende de fortuin
onder d' onwisse, 't beleidt onder de wisse dingen; ende dat de
zeeghe vroegh genoegh betracht wierd, wanneer men zich teeghens
de nederlaag verzeekert had. Boven al muntte zijn' gaauwheit
uit, in 't afzien van veilighe leegherplaats, om altijds dc hach-
lijkheit van 't slaan in zijn' keure te hebben. Scherp was hy, en
gezwindt van begrip; van bedaarden en vastgaanden oordeele;
hoogh van gedachten en aanslaaghen; doordriftigh; kloek en
koelmoedigh tcffens; onkneusbaar in weederspoedt; een streng en
onverbiddelijk handthaaver van tucht en orde, daar 't nood deed:
in hoofsche listen , en 't heimelijk besteeken van allerley toeleg,
deurtrapt: ook konstenaars genoegh om een' dwersdreef zyner
weederparthye als ongemerkt heen te laaten gaan; uitgezeit, dat
hem, by wylen, de trotsheit verrukte. Zynen meester is by,
in 't volvoeren van zynen last, buiten twyfel getrouw geweest,
zonder groen oft dor aan te zien, zonder zich aan gunst oft
afgunst, vrundsehap oft vyandscbap, te keeren. Ten opmcrke van
al welke gaven, beide kaizer Karei en koning Philips hem,
hoewel hy den eerste luttel, den andere min aangenaam was,
by de tsestigh jaaren lang, in hunnen dienst, en 't grootste be-
windt oover hunne heirkrachten , gebeezight hebben ; en hem onge-
lyk meergezaghs, dan naar gewoonte, iugeruimt. Dies heeft hy, in
achtbaarheit, naam, en luister, zoo veel als de schaduw der opper-
vorstlyke hoogheit lijdt, uitgeblonken ; ende geen' weêrgaê, onder
de Vassaalen vau dat gewest, in dien deele, gehadt. Niettemin, in
't stuk van Staate , in 't peilen van den aardt en gezintheit der volken,
't bezeffen van de geleeghenheit der landen; bleek hy een leerling;
hebbende, met ontydighe stijfzinnigheit en al te strak een' heerscheit,
de zaaken ooverhoop en in onschriftlijke verwarrenis geworpen, die, by
de hartoghin van Parma, door raadt en nyverhcit, beslecht en opgehee-