Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- en politische schrijvers. p. c. hooft. 91
trauwanten, daar hy af sterven moest. De Graaf van Rochefon-
cault, geirne gezien by den koning, om zijn' boerteryc ende
kluchtige bevallijkheden, had hem noch laat ïn den zeiven nacht
verzelschapt, ende al jokkende gegeven eenige scheutjens, die
den grooten niet altijds even wel in gaan; zonderling als 'er wat
aan is. Zeker hofjonker, aan zijn' deure kloppende , gaf voor,
dat hem iets van 's konings wege te zeggen had. Hij beval te
openen , ende, alzo 't gezelschap vermomt quam , viel hem in,
dat 'er de Koning was, om hem, uit dartelheid, te gispen;
zulks hy genade begost te bidden. Hunlieden ging niet aan wat
hij zeide. Zij vielen daadtlijk aan 't pionderen. Dies zagh hy op,
ende dat het geen spel was , wordende voorst, door eenen van
den hoop, wreedelijk vermoordt. Anthonis van Marasin van
Guerchy, een man van groote dapperheidt, overvallen eer hy
zich klecden kon, wederstondt den moorderen met mantel ende
rappier, tot dat hy omringelt gelijk in eenen strijdt viel. Yeder
in den gemeenen overgang van zo breideloos een' verwoedthcid
paste, onder naam van godsdienst, zijn' godvergeten zinnen eenen
slagh tc voegen. Eenigen koelden hunnen wraakgierigen moedt
met de doodt van oude vyanden. Anderen hielpen uit den wege
de geenen , die zy benijdden. Daar was 'er die zich hunne
schuldenaars quyt maakten: die zich ontsloegen der geenen
welke in recht op hen te spreken hadden: die den lieden heele
landen, voor een geringheidt, by forme van koop afdreighden
ende daar na gelykewel ombraghten: die treffelijke personen ver
moordden , op hope van in hunne openstaande ampten te dringen
Zuk by de ongetemde hartstoghten, ende holle begeerlijkheden, elke
zonderling inzicht hebbende, toegekomen is, dat zommige Katho
lyken om den hals geraakt, ende Gereformeerden verschoont zijn
Daarentusschen was de stadt een toonneel van allerlei wreedt
en ijslijkheden, vol schrix, vol duchtens, vol wantrouwens : de
gassen vol gedruis, van de geenen, die na 't bloedt, oft na den
buit liepen : aan alle kanten het schreyen der stervenden , het
kermen hunner vrienden, het werpen van doden uit de vensteren,
het slepen der lyken door 't slijk, ende door 't bloedt, dat lanx
de straten by beeken quam afvlieten tot in de Seine. Hunne
jaren en verschoonden de ouwde niet, nochte hunne waardigheidt
de doorluchtige mannen, nochte hunne weerloosheidt de statelyke
vrouwen , nochte hunne sleehtigheidt de jongelingen, nochte hunne
onnozelheidt de kinderen ; welker sommige ook, met een heische
moorddadigheidt, in moeders lichaam verdelght werden.