Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
de voet, ende keerde weder op straat, roepende tot meermalen:
Wel begonnen, spitsbroeders , al voorts , al voorts, zo gebiedt de
koning. Mits hoorde men het teeken van 't uurwerk aen 't pallais,
ende alomme wapen roepen. Het graauw , alzo uitgelaten, vloogh
terstondt na 't huis van den Ammiraal, het lijk met allerlei
dartele vuiligheden mishandelen, Eintlijk men smakt' het in een'
stal: hieuw 'er 't hooft af, dat, ten toon, na Rome gezonden
werdt, ende sleepte de romp, geknot van alle kroost, achter
straat, tot op den oever van de Seine. Daar bestonden 't de
kinderen in 't water te werpen , waar uit het weder getogen,
ende gevoert werdt na de galge van Monfaulcon; aan de welke
men 't met yzeren ketenen by de beenen vast deed maken, ende
verzengen, met vuur van onderen gestookt. Op dat quansuis alle
elementen toegelopen zouden wezen, om zich te quyten in zijn'
straffe : gemerkt hy op de aarde gedoodt, in 't water gedompelt,
in de locht gehangen, ende met vuur gebrandt was. Daar hing
het etlyke dagen, tot verscheide bewegenissen der geenen, die 't,
anderen voor een heerhjk werk , anderen voor een grouwel ende
lasterlyk stuk aanzagen , dat Vrankrijk ten zuursten op zoude
breken: tertijdt toe, dat de Maarschalk van Mommoren9i, zijn
namaagh , het by nacht deed lichten, ende te Cantille, in de
kapelle, begraven. Dies , eenige dagen daarna, het vonnis des
doodts, gesproken over den doden, met een averechts rechts-
plegen, om welstaans wille, te werke geleidt is aan eenen molyk
van stro; konnende koning, ende konigginne moeder hunnen
moedt niet speenen van dat gezight, nochte van 't zelve aan
koning Henrik op te dringen. Zoodanigh was het eindt van Gaspar
van Coligny van Chastillon, Ammiraal van Vrankrijk, dien in
zijn leven veel over 't hooft gewaait is , ende de voet menighmaals
dwars gezet van de fortuine; meest al om den godsdienst, dien
hy zeker ter harte nam ; zonder 't hart nochthans te vervreemden
van zynen koning, ende vaderlandt. In treflyke begaaftheden
heeft hij uitgemunt; stantvastigh, bedryvende, zorgvuldigh,
goedertier van inborst, getrouw an zijn' parthy : ende jammer,
dat hy geen oppervorst gebooren was. Voor kleenmoedigh schol-
den hem zijn' vyanden: maer d'onbedeestheidt in zijn' uiterste
bewees wel, voorzightigheidt geweest te zijn, 't geen men
schreumte geheeten had. Wie van zijn gezin in handen vielen ,
werden afgemaakt, zijn geldt ende kostelijkheidt geplondert, zijn'
papieren verzekert door de konmginne. Daar op volghde allerhande
gedaante van moordt. Teligny, over de daken, en verscheiden
gevaar ontkomen zijnde, viel ten laatsten in handen van Anjous