Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
historie- en politische schrijvers. p. c. hooft. 89
Zwitzers, die zulks ziende na binnen vlogen, de deur aehter zich
toe kregen , en met kisten, tafelen, en ander huisraadt bebol-
werkten. De Ammiraal, schieten horende op de plaatze voor 't
huis , bevroedde nu te laat wat'er af was. Dies rijst hy uit den
bedde, schiet een nachtkleedt aan , ende gaat staan steunen
tegens de wandt om zijn gebedt te doen. Terwyle was de deur
opengestormt; ende stee;::en de vloekveiwanten de trappen op,
vijf kornellen alle gehardt, met Achilles Petrucei van Siena,
ende eenen hooghduitsch, van jongs opgetogen onder 't gezin
van Guize. Op dat gedruis, alzo Merlin predikant, die het ge-
bedt voorsprak, uit had , keerde zich de Ammiraal tot het ge-
zelschap , met onvertzaaght gelaat; ende, £k zie, zeid ]ij,tcaar-
men over uit is. Der doodt, noit van my ontzien, over lang betracht,
ben ik wel getroost. Gelukkigh ik, die in Gode sterf, ende door
zijn' genade ter hope des eeuwigen levens toegerust word. Nu behoef
ik geen hulp van menschen meer, Daerom vrienden, op dat u mijn
ramp niet met eenen overstelpe, ende ik schier oft mor ge, als uw'
bederf, vervloekt worde van uwe weduwen, verziet u. Ik heb t'over
aan den bystandt Godts, ende tot diens goetheidt verlaat zich mijti
ziele, al gereedt om haren toght te doen. 't Welk gezeidt zijnde,
klommen zy lieden na boven, ende voorts, yder om een goedt
heen komen , de daken over. Ondertusschen borst de deur op,
ende zyne geswore vyanden ter kamer in. Alwaar de hooghduitsch
hem vindende staan om den hoek van de deure , vraaghde; zijt
ghy Colligny ? hy met een onverschrikt aanschijn gaf t'antwoordt:
O ja, ik ben H Maar ghy jongman , schreumt deze myne grijze
hairen. Hoe ghy H maakt, ghy en zult doch mynen tijdt niet ver-
korten, Eer hy uit had, wrong hem de Duitscjh 't rappier in de
borst: ende verhalende, braght hem eenen dwersslagh, die al zijn
trony schendde. Voorts volghde steek op steek, tot dat hy ster-
vende op de vloer viel. Ka 't getuigenis van de genen, die zelve
over 't stuk waren , moght zich noit man, de doodt voor ogen
ziende, min ontzetten. Guize, den welken en d*andere grooten
niet gepast had handt aan dat werk te slaan, verwachtende , op
de plaats, den uitgank, riep daar na den hooghduitsch toe,
oft het volvoert was : ende t' antwoordt krygende dat ja, voeghde
daar op, Angoulesme en kond* het niet geloven, voor hy en zaagU
het, men moest het lijk afsmyten. Overzulks werdt het ter venster
uitgeworpen, zo bekladt van bloede, dat Angoulesme, oft be-
ducht dat het in zidk een gewoel zich licht te vertasten ware,
oft om zynen moedt te koelen, de tronye raet eenen snuitdock
afdweilde, tot hy der kunde zeker was. Toen schopte hy 't met