Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
103 2e tijdvak: 1584—1702.
maar nu ook verdiepte hij zich meer en meer in historische na-
sporingen, vertaalde Tacitus, rigtte zijn stijl naar dat voorbeeld,
las weder Tacitus, drukte zijne beste Minneliederen , besloot
tot eene tweede echtverbindtenis, en huwde de hoogst bevallige
Heleonore Hcllemans.
Gelukkig, tevreden, onbezorgd, het hoofd vrij, het hart gerust,
en de natuur lagchend en vrolijk om hem heen, schreef Hooft de
eerste regels zijner onsterfelijke Geschiedenis der Nederl. Oorlogen,
d.d. 19 xiug. 1628.
Van toen af hernieuwde dat aangenaam verkeer op den huize
Muiden , waarvan zoo vele dicliters gesproken hebben; het werd
er zelfs veel drukker en levendiger, dan ooit te voren.
Te midden dezer woeling bragt Hooft zijne geschiedenis tot
aan den dood van Willem 1, en droeg dat eerste gedeelte aan
Prederik Hendrik op. Hij schreef verder voort tot aan het einde der
Leicestersche landvoogdij, gaf tusschen beide de Rampzaligheden der
Verheffing van den huize Medicis, en stierf eenige dagen na het over-
lijden van den stadhouder, wiens uitvaart hij had bijgewoond.1647.
De volgende tafereelen, hoezeer thans als voorbeelden van
stijl niet meer onvoorwaardelijk aan te bevelen, ontleenen wij
aan zijne historische werken in het volle vertrouwen, dat zij,
als fraaije voortbrengselen der 17 eeuw, der overweging waardig
blijven.
Beschrijving van den Moord, op St. Bartholomeus dag te Parijs
gepleegd.
De koningin ylende, om de zaak te doen sprong nemen,
ende hier van verwittight, zeidt den koning aan, wiens woordt
zy nochtans echter hebben wilde, dat de soldaat niet te houden
was, ende (zomen langer marde) alles geschapen, tegens zijn'
meninge , met groote onorde af te lopen. Dies gaf hy bevel, dat
datelijk de klok van S. Germain getrokken wierd', voor dage-
raadt, op den vierentwintighsten van Oestmaaudt, zondagh,
ende Sint Bartholomeus. Daar op, trekken Guize. Angoulesme ,
ende Aumale flux na 't huis van den Ammiraal. Dees, gerucht
horende, leidde in 't eerst gissing, dat het volk gaande gemaakt
ware door dien van Guize; doch lichtelijk verschoijen zoude, als
het quame te zien, dat zijn huis door 'skonings lijfwachten be-
waart werdt. Maar desselfs overste was 't die do poort des voorhofs
van 's konings wege eisehte geopeut te hebben, 't Welk geschied
zijnde, werdt den genen, die de sleutels bewaarde ter stondt op
'tlijf geloopen, hy doorsteeken; ende doorschoten een van de